Måla i akvarell

Lär dig akvarellens speciella uttrycksmöjligheter – att få fram lyskraften och genomskinligheten. Detta är en kurs för att prova på olika tekniker.