Innehåll: Diplomutbildning Modern Marknadsföring

Varje tillfälle är 3 x 45 min med 15 min paus. Till varje tema kopplar vi aktuella kampanjer och marknadsföring vi ser i vår omvärld. Gruppen bjuds in till att vara medskapande, får ”läxor” mellan gångerna, både för att bidra med personliga exempel och koppla utbildningen till verkligheten.

Gästföreläsare: Lina, digital marketing specialist och Jacob, artisten som bygger sitt personliga varumärke. Vi träffas digitalt i realtid, dvs ”direktsändning” i sluten grupp.

1) Branschen och du
Du får veta var arbetstillfällen inom marknadsföring finns, samt ökar medvetenheten om vilka egenskaper som behövs för vilka yrken.

 • Branschen: information, kommunikation, marknadsföring, reklam, PR, content marketing, employer branding, journalistik – branschen fyller flera behov.
 • Arbetsgivare
 • Yrkesroller
 • Övning – koppla dina egenskaper till olika yrken

2) Säljare och köpare
Förståelse för marknadsplatsen – mötet mellan säljare och köpare. Hur den sett ut förr och hur den förändrats med digitalisering och sociala medier.

 • Trender i omvärlden
 • Kundbehov
 • Produktutveckling – varor och tjänster
 • Beteenden

3) Att ta en position
Dagens enorma utbud gör att leverantören och marknadsföraren behöver välja: Vem vill vi nå, varför, vad vinner kunden på att välja just oss?

 • Konkurrenter
 • Positionering
 • Erbjudande
 • Kundresan & kundrelationen

4) Den digitala världen
Internet har revolutionerat världen. Självklart även marknadsarbetet. Nu handlar det om att bli hittad. Och bygga relation.

 • Helt nytt kommunikationslandskap
 • Sociala medier
 • Digital påverkan
 • Gästföreläsare! Lina berättar om sitt jobb som Digital marketing specialist

5) Att hitta budskapet
Du måste inte vara född kreativ för att jobba med marknadsföring. Det finns modeller som hjälper till att tänka. Dem lär du dig nu!

 • Modeller för idéutveckling
 • EFI: Egenskap – fördel – innebörd
 • Gestalta budskapet i flera kanaler
 • Övningen byt stol – sätt dig i kundens position!

6) Copy och design
Samspelet språk, ljud och form. Exempel och analyser.

 • Logotyper
 • Förpackningar
 • Instagram, Youtube, podcasts m.m
 • Designkoncept

7) Den kreativa processen
Om dynamiken i samarbeten och att jobba i process.

 • Psykologin
 • Visionen
 • Roller
 • Gästföreläsare! Jacob berättar om sin resa som artist, och hur han bygger sitt personliga varumärke.

8) Att ta fram en kampanj
Förberedelse för projektet.

 • Välja din roll
 • Gruppindelning
 • Kampanjuppdrag
 • Checklista!

9) Kampanjdag – med jury!

 • Redovisa gruppens projekt
 • Ta emot juryns tankar: vi lyfter kampanjens styrkor och visar fler möjligheter
 • Ge er feedback om ett annat projekt
 • Skapa utvecklingskraft tillsammans!