#jagärdinsyster

Medborgarskolan anordnar föreläsningar och evenemang samt samarbetar med en mängd olika föreningar och kvinnojourer kring frågor som rör våld i nära relationer.

Vi brukar bland annat uppmärksamma Internationella kvinnodagen den 8 mars varje år med en serie föreläsningar, både digitala och fysiska.

Internationella kvinnodagen 8 mars 2024

Aktivitetsplanering inför uppmärksammandet av internationella kvinnodagen är just nu under gång. Programpunkter läggs till löpande.

Kl 13:00-15:00 Föreläsning "Hedersförtryck och machokultur" (Falkenhus i Falkenberg)

Ibrahim Mohamad är det stammande flyktingbarnet som lyckades hitta en väg från utanförskap till en position som en av Nordens unga lovande talanger inom kommunikation och ledarskap. Han har vunnit flera internationella priser för sin förmåga att inspirera, informera och engagera åhörare. Ingen går oberörd från Ibrahims föreläsningar! Under 1990-talet kom han som flykting till Sverige, men de känsliga tonåren färgades av erfarenheter av utanförskap och svåra umbäranden. Ibrahim stammar. Han vet hur det är att känna sig ”annorlunda”, men han vet också vad som krävs för att inspirera och skapa förändring.

Ibrahim Mohamad är statsvetare och utbildare i frågor som mångfald, integration, tillit och hedersförtryck. Han samarbetar med såväl organisationer och föreningar som kommuner, landsting och utbildningssektorn. Han använder befintlig forskning när han utbildar och föreläser.

Föreläsningen innehåller bland annat:

  • Vad handlar machokultur om?
  • Hur påverkas ungdomar och unga män av kulturen?
  • Vad handlar hedersförtryck om? Vilka mekanismer ligger bakom?
  • Vanliga myter om hedersnormer? Vägar framåt?
  • Vilka utmaningar står samhället inför?
  • Hur kan vi förebygga och bekämpa?

Anmäl dig till föreläsningen här:
Föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck

Kl 13:00-18:00 Vernissage och konstutställning (Falkenhus i Falkenberg)

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars 2024 har Medborgarskolan en konstutställning i Falkenhus i Falkenberg till förmån för kvinnojourerna i Halland.

Vill du bidra med konst där donationerna oavkortat går till valfri kvinnojour i Halland? Kontakta Mikaela Kadrijaj på mikaela.kadrijaj@medborgarskolan.se eller 0764-96 45 82.

Kl 13:00-18:00 Varbergs kvinnojour (Falkenhus i Falkenberg)

Varbergs kvinnojour är en ideell organisation som hjälper kvinnor, män och barn som är utsatta för i våld i nära relation. De finns på plats i Falkenhus under dagen och informerar om sin verksamhet. Läs mer nedan.

Kl 14:00-15:00 Föreläsning "Käringar mot strömmen" (Biblioteket i Mariestad)

Yvonne Eriksen berättar om förebilderna i sitt liv i föreläsningen "Käringar mot strömmen", ett hyllningsprogram om inspirerande kvinnor, såsom Barbro Bang Alving och Ester Blenda Nordström, som båda gjort ett enormt avtryck och gått sina egna vägar. Välkomna till biblioteket i Mariestad där det efter föreläsningen bjuds på syriskt gofika.

Vill du boka föreläsning till ditt företag eller organisation?

För mer information, kontakta Mikaela Kadrijaj på mikaela.kadrijaj@medborgarskolan.se eller 0764-96 45 82.

Köp tröjan #jagärdinsyster

Köp gärna vår tidlösa vita t-tröja med texten #jagärdinsyster i svart på bröstet. Tröjan kostar 100 kr.

Lägg en beställning till halmstad@medborgarskolan.se, ange storlek (från XS till XXXL) och antal. Betala sedan med Swish och glöm inte att ange ditt namn!

Starta studiecirkel

Bokcirkel

Startar du en bokcirkel, får du utan kostnad Erica Praglers bok "När livet vände, med ärr i själen" och ett diskussionsunderlag med frågor skrivna av författaren själv. Se mer på https://youtu.be/jZb-IW35QTA

400x320 Erica Pragler.jpg
Erica Pragler

Filmcirkel

Startar du en filmcirkel, får du utan kostnad tre stycken tre månaders abonnemang på den digitala filmtjänsten Draken Film och ett diskussionsunderlag med frågor utformade i samarbete med Draken Film.

Läs mer om filmtjänsten Draken Film på www.drakenfilm.se

Våra samarbeten

Vi samarbetar med flera kvinnojourer och -föreningar.

Kungsbacka kvinnojour

Kungsbacka kvinnojour och Medborgarskolan samarbetar genom olika typer av event och föreläsningar, samt utbildning för volontärer. Kvinnojouren hjälper kvinnor och barn till ett liv i frihet, samt erbjuder anonyma samtal och stöd. Föreningen har ett skyddat boende där även husdjuren är välkomna. Personal har tystnadsplikt och eftersom kvinnojouren är en ideell förening finns ingen skyldighet att dokumentera ditt samtal eller besök

www.kungsbackakvinnojour.se

Varbergs kvinnojour

Varbergs kvinnojour är en ideell organisation som hjälper kvinnor, män och barn som är utsatta för i våld i nära relation. Föreningen har tystnadsplikt och erbjuder bland annat samtalsrådgivning och stöd samt skyddat boende. Tillsammans sprider man kunskap om våld i nära relation och arbeta våldsförebyggande. Detta görs bland annat genom föreläsningar och utbildningar.

www.varbergskvinnojour.se