Karriär i kristider

Coronakrisens efterdyningar kommer att påverka arbetsmarknaden under en lång tid framöver. Därför är det viktigt att nu vara redo att ställa om, vara flexibel och vidareutbilda sig. På Medborgarskolan erbjuder vi flera alternativ för kompetensutveckling och ett livslångt lärande.

Vad innebär begreppet karriär? Enligt Ingela Bergmo Prvulovic, som forskar om karriär och livslångt lärande vid Jönköpings Universitet, är det tydligt att individens definition ofta skiljer sig från arbetsmarknadens.

– Medan företag och organisationer tvingas ställa om för att möta en ökad globalisering och konkurrens handlar det för individen om en existentiell upplevelse av självförverkligande, identitet, mening och ett förväntat utbyte.

I kristider är det därför angeläget att hitta en kompromiss, att vara sann mot sig själv men samtidigt ha rimliga förväntningar.

Varför är det viktigt med ett livslångt lärande?

– För att ingenting är konstant. Det ser och upplever vi exempelvis nu under coronakrisen. Vår vardag utmanas och ingenting blir som vi förväntat oss. Det är en lärprocess.

Omdefinition av karriär

Hur vi definierar karriär idag har också förändrats över tid och omdefinierats på en föränderlig arbetsmarknad, menar Ingela.

– Traditionellt har vi sett på karriär som en stege där individen klättar uppåt för högre positioner och lön. Men idag bör karriär mer liknas vid en cirkel som vidgas i omfång.

Hur ska man tänka i coronatider?

– Jag tycker det är viktigt att inte bara tänka på vilka branscher som försvinner utan också på vilka som uppstår och utvecklas. Som i alla kriser uppstår nya vägar och arbetssätt.

Höstens utbud i Skåne

På Medborgarskolan kan du välja mellan fyra yrkesinriktade diplomutbildningar inom ekonomi och HR som ger en snabb kompetenshöjning. Vi startar också en ny YH-utbildning - Entreprenadupphandlare inom bygg och mark – i samarbete med Påhlmans Handelsinstitut. Du kan även lära dig starta eget på distans och höja din kunskap inom bokföring, aktier, försäljning, miljö, data och språk. Eller kanske behöver du förbättra tal, skrivande och kommunikation?

Du finner hela vårt utbud på webben. Behöver du hjälp att hitta rätt - eller saknar du något? Kontakta oss gärna på region.syd@medborgarskolan.se

Företagsutbildningar
Vi skräddarsyr även kurser och utbildningar för företag. Vad har du för behov? Kontakta oss på skane@medborgarskolan.se så hjälper vi till.