Kommentar från Medborgarskolan angående upptäckt bidragsfusk i Järvaområdet

Medborgarskolan har blivit utsatt för ett systematiskt bidragsfusk av ett antal föreningar vid Järvaområdet i Stockholm. Vi gjorde själva upptäckten i vår egen internkontroll hösten 2019 och har hittills gjort ett antal polisanmälningar. Vi har från det att upptäckten gjordes samarbetat med både övriga studieförbund och polisen. Redan i början av året 2020 så valde vi att avsluta samtliga föreningssamarbeten i Järvaområdet så länge polisutredningar och interna utredningar pågår. Av Medborgarskolans totala folkbildningsverksamhet i Stockholm stod verksamheten vid Järva för ca 15 procent.

Medborgarskolan har absolut nolltolerans mot bidragsfusk och ser det som en fientlig och olaglig handling samt hot mot vår demokrati. Vi kommer att fortsätta värna folkbildningen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att kunna erbjuda folkbildning till alla som vill ta del av den. Men all folkbildningsverksamhet måste kunna genomföras med hög kvalitet och på ett, för alla parter, betryggande och korrekt sätt.