Kommentar med anledning av dom i Göteborgs tingsrätt (uppdaterad 2021-01-04)

Den 18 december 2020 föll domen i en rättegång vid Göteborgs tingsrätt där åtalet gällde grovt bedrägeri, medhjälp till bedrägeri, bedrägeri samt brukande av falsk urkund under åren 2015 – 2016 inom Medborgarskolan Västs folkbildningsverksamhet.

Brotten var utförda av en före detta medarbetare samt en rad föreningsrepresentanter. Medborgarskolan har välkomnat rättegången för att få de misstänkta brotten rättsligen prövade.

Tingsrätten valde att döma den före detta medarbetaren till villkorlig dom, samhällstjänst och skadestånd till Medborgarskolan Väst. Den före detta medarbetaren var anställd vid Medborgarskolan och uppbar månadslön. Hans arbetsuppgifter var att utveckla folkbildningsverksamheten inom ett begränsat geografiskt område i region Väst, arbetsuppgifter han kom att missbruka.

Medborgarskolan är inget företag utan ett studieförbund och en ideell förening utan eget vinstintresse. Medborgarskolan har bland annat i uppdrag av staten att arrangera folkbildning vilket finansieras initialt av Medborgarskolan för att senare kompenseras av statliga medel fördelade av Folkbildningsrådet.

Av övriga nio åtalade personer dömdes sex av dessa till villkorlig dom och skadestånd till Medborgarskolan Väst. Totalt skadeståndsbelopp som, enligt domen, ska betalas till Medborgarskolan Väst är närmare 600 000 kronor. Åklagaren hade yrkat på fängelse för den före detta medarbetaren, då åklagaren ansåg de begångna brotten vara av särskilt allvarlig art.

Medborgarskolan har nolltolerans mot all form av bidragsfusk. Vi ser det som en fientlig och olaglig handling samt ett hot mot vår svenska demokrati. Den före detta medarbetaren har tillsammans med olika föreningsrepresentanter lurat till sig hundratusentals kronor som var ämnade för folkbildning. Kan nu delar av dessa pengar återbetalas till Medborgarskolan och därmed användas till verksamheter de var ämnade för, har någon form av rättvisa skipats.

Vi har, liksom flera andra studieförbund, under senare år drabbats av bedrägerier och försök till bedrägerier, i form av systematiskt bidragsfusk. Medborgarskolan ser oerhört allvarligt på den ökade brottslighet som tagit sig in i en tillitsbaserad värld som folkbildningen utgör. Medborgarskolan har på eget initiativ vidtagit en rad interna åtgärder i försök att minimera risken för framtida brott – ett arbete som ständigt måste fortgå. Därtill måste ändrade villkor för erhållande av statsbidrag och tydligare lagstiftning till för att skydda den framtida folkbildningen.

Medborgarskolan anser att folkbildning måste kunna ske på ett rättssäkert och korrekt sätt. Medborgarskolan kommer fortsatt att avsluta folkbildningsverksamheter som inte uppfyller våra högt ställda krav på folkbildning eller som inte främjar demokratin. Det gäller all verksamhet inom Medborgarskolan i hela landet.


Medborgarskolan
uppdaterad 2021-01-04