Lägg ditt eget kompetenspussel

Kartlägg din kompetens och utveckla dina färdigheter för arbetsmarknadens förändring och behov.

Att förstå sin egen kompetens är nyckeln till att hitta drömjobbet, att växa och utvecklas i sin yrkesroll och att karriärväxla. Genom att inventera kunskap, färdighet, vilja och förmåga kan du skapa en helhetsbild med hjälp av pusselbitarna som tar dig inåt, utåt och framåt.

Omställning i arbetslivet

Linda Lekander är rådgivare på Trygghetsrådet (TRS), en kollektivavtalad stiftelse som varje dag hjälper svenskar med omställning i arbetslivet efter att ha blivit uppsagda, sjukskrivna eller arbetslösa. I sitt arbete möter hon personer över hela landet som behöver hjälp med omställning på arbetsmarknaden.

– Vi pratar aldrig om karriär utan om arbetslivsresan. Alla människor har sin egen unika resa och det kan se väldigt olika ut. Vissa behöver bredda och stärka sin kompetens medan andra helt vill byta yrkesroll.

kvinna framför dator katt i fönster 3000x1500.jpg

Bättre självförståelse

En viktig del av Linda Lekanders arbete är att kartlägga individens kompetens utifrån olika beståndsdelar. Vad har personen för faktisk kunskap, vilka färdigheter och erfarenheter finns för att omsätta den i praktiken och vad finns det för motivation att göra det?

– Det här är en definition av kompetens som alla kan använda sig av. Genom en bättre självförståelse kan man ta höjd för oväntade händelser som kan uppstå från en dag till en annan, som nu i en pandemi.

Kompetensutveckling för dina behov

På Medborgarskolan erbjuder vi ett brett utbud av kurser för dig som är i behov av kompetensutveckling. Höj din kunskap inom språk, bokföring, data, aktier, programmering, skrivande och miljö. Eller välj mellan yrkesinriktade diplomutbildningar inom ekonomi och personaladministration. Du kan också lära dig starta eget företag och utveckla din talang inom kreativa och konstnärliga ämnesområden. Flera av våra kurser ges på distans – när och där det passar dig!