Livsviktiga snack med Suicide Zero

Livsviktiga snack är en kostnadsfri digital föreläsning med Suicide Zero som främst vänder sig till föräldrar med barn i åldern 9-12 år. Den handlar om nyttan av att lära sig sätta ord på sina känslor för att dela med sig av hur man mår.

Antalet barn och unga som mår dåligt ökar år för år. Livsviktiga snack bidrar till att långsiktigt försöka bryta den negativa trenden och handlar om nyttan och glädjen att kunna sätt ord på sina känslor.

Forskning visar nämligen att ju tidigare barn lär sig uttrycka sina känslor, desto bättre klarar de att hantera tonåren och livets utmaningar. Föreläsningen vill lyfta, inspirera och peppa föräldrar att lära sig lyssna på sina barn genom viktiga vardagssamtal som rustar dem för framtiden. 

Genom förmågan att, redan i en tidig ålder, klä känslor i ord går det att förebygga psykisk ohälsa och självmord senare i livet.

Föreläsningen är en del av Skåneveckan för psykisk hälsa som pågår 4-10 oktober. Alla, oavsett geografiskt läge i Sverige, är välkomna att delta!