Må bättre med hjälp av rösten

Artisten och inspiratören Marie Bergman lär dig hur man använder rösten och stimulerar Vagusnerven för att bland annat reducera stress, sänka blodtrycket men framför allt för att skapa bättre relationer med varandra och med oss själva.

Välkommen till en workshop med både teoretiska insikter och praktiska övningar, som start på temadagarna "En vecka för själen"!

Anmäl dig här till gratisworkshop med Marie Bergman måndag den 8 november kl 18:00–20:30 i våra lokaler på Hagagatan 23:


Vad kommer workshopen handla om?

–Den kommer att handla om självkraft. I rösten finns allt. Rösten är nära sammanbunden med vårt nervsystem och Vagusnerven, vår största och viktigaste nerv som involverar alla våra organ. Jag kallar den för Kärleksnerven. Genom att stimulera Vagusnerven med toning, enkla ljud och sång, lyfter vi både rösten och vårt allmänna välmående. Jag kommer att presentera den nya forskningen på ett levande och enkelt sätt.

Vad kan man lära sig under workshopen?

–Vi lär oss om hur rösten har en direkt koppling till vårt välmående och vår förmåga att läka och reparera. Jag kommer att göra en underhållande presentation av Vagusnerven byggd på Stephen Porges upplyftande forskning “The Polyvagal Theory” och visar hur rösten är direkt inkopplad i detta system som är påverkbart och öppet för stimulans bl.a via rösten, med hjälp av enkla övningar.

Vad vill du uppnå med workshopen?

–En förståelse för hur vi kan ta bättre hand om den inre miljön som styr vårt välmående och vårhälsa. Hur kropp och sinne är förbundet. Hur fysiologiska och emotionella tillstånd är sammanbundna och hur vi kan hjälpa oss själva att stimulera vårt välmående, sänka blodtryck, lugna nervsystem, skapa trygghet här och nu - genom rösten.

Hur är samarbetet med Medborgarskolan?

–Samarbetet är utmärkt och kreativt. Medborgarskolan är en viktig och härlig mötesplats för insikter och socialt engagemang. Den ger oss både kunskap, träning och sociala kontakter. Insikt och god kunskap, goda relationer, är vägen till en både vänligare och bättre värld.

Delta i musik, yoga, Vedic Art och poesi i våra lokaler eller på distans.

Välkommen till "En vecka för själen” mellan den 8 och 10 november 2021.