Medborgarskolan kommenterar pågående mediedebatt om folkbildningsverksamhet

Just nu pågår en mediedebatt kring studieförbundens folkbildningsverksamhet kopplat till fusk och oegentligheter. Medborgarskolan har absolut nolltolerans mot all form av bidragsfusk. Vi anser att allt missbruk av folkbildningsverksamhet är att uppfattas som en fullkomligt oacceptabel fientlig och olaglig handling.

Medborgarskolan är också ett av flera studieförbund som drabbats av bedrägeri inom folkbildningsverksamheten vid Järva utanför Stockholm. Redan vid upptäckten för drygt ett år sedan påbörjades processen att polisanmäla misstänkta föreningar. Samtidigt avslutade Medborgarskolan all folkbildningsverksamhet i området till dess att interna utredningar och polisens utredningar är klara. Vi vill inte erbjuda eller genomföra folkbildning, oavsett var i landet, om det inte kan ske rättssäkert och med kvalitet.

Just nu pågår även en fördjupad nationell granskning av folkbildningsverksamheten inom alla studieförbund. Den fördjupade granskningen görs efter begäran från Folkbildningsrådet. Medborgarskolan välkomnar den här granskningen vilken kommer att avslutas och rapporteras i början av nästa år.

Folkbildning har, rätt genomförd, en väsentlig betydelse för den svenska demokratin. Därför är det vår förhoppning att vi kommer att kunna fortsätta arbeta för att göra det möjligt att folkbildning kommer så många människor som möjligt till del. Men detta kan bara ske under förutsättning att folkbildningsverksamhet kan genomföras på ett rättssäkert och korrekt sätt. Går inte det kommer Medborgarskolan inte att tveka att återigen agera som vid Järva; att avsluta verksamheter som inte uppfyller våra högt ställda krav på folkbildning och att främja demokratin.

/Medborgarskolan 2020-12-04