Medborgarskolan tar krafttag mot bidragsfusk - Kräver tydligare kontrollsystem för studieförbunden

2021-01-13 PRESSMEDDELANDE

Medborgarskolan avslutar i dagarna en utökad intern granskning av den egna folkbildningsverksamheten. Det är Folkbildningsrådet som bett Medborgarskolan, och alla andra studieförbund i Sverige, att senast den 15 januari redovisa resultat av ett omfattande internt granskningsarbete. Medborgarskolan kan konstatera att de är utsatta för systematiskt bidragsfusk i stora delar av landet. Upptäckten har kunnat göras eftersom studieförbunden för första gången tillåtits samköra sina register. Medborgarskolan ser oerhört allvarligt på upptäckten och kommer nu att genomlysa all folkbildningsverksamhet för att förhindra ett fortsatt missbruk av statsbidrag.

- Medborgarskolan har absolut nolltolerans mot bidragsfusk. De oegentligheter vi upptäckt i vår egen verksamhet kan vi aldrig acceptera. Folkbildning har en väsentlig betydelse för den svenska demokratin. Men folkbildningsverksamhet måste genomföras på ett rättssäkert sätt om den ska erbjudas i Medborgarskolans regi. Vi behöver därför ett tydligare och mer kraftfullt kontrollsystem i hela vår bransch, säger Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan.

Det är framför allt inom musikverksamheten som Medborgarskolan kan konstatera att ett systematiskt bidragsfusk förekommit. Det handlar bland annat om grupper som anmält musikverksamhet till flera studieförbund samtidigt. För åren 2017, 2018 och 2019 är det ca 130 000 folkbildningstimmar som anses vara felrapporterade. Dessa timmar utgör ca tre procent av Medborgarskolans årliga antal timmar inom folkbildningsverksamheten. Medborgarskolan anser att allt missbruk av folkbildningsverksamhet är att uppfattas som en fientlig och olaglig handling varför polisanmälningar av alla misstänkta aktörer kommer att göras.

- Det är tyvärr inte första gången vi upptäcker bidragsfusk i vår verksamhet. Vi har genom åren genomfört polisanmälningar som lett till åtal, fällande domar eller fortsatt är under polisutredning, säger Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan. Vad vi upptäckt i den här utökade granskningen visar att det inte hjälper att täppa till ett hål på ett ställe om det fortsätter läcka i en annan ände. Branschen behöver ett tydligare kontrollsystem och verktyg som förhindrar missbruk av folkbildningsverksamheten.

Medborgarskolan menar att studieförbundens egna tekniska system inte är tillräckliga för att skydda mot ekonomiska oegentligheter och bedrägeriförsök. Medborgarskolan vill se en modernisering av gällande regelverk som är anpassade efter den samhällsstruktur som råder idag. Medborgarskolan vill använda tillgänglig ny teknik, verktyg som syftar till att den typ av brottslighet vi ser i samhället idag förhindras och motverkas, verktyg som också kan försvåra felaktiga utbetalningar.

- Jag är stolt över det djuplodade granskningsarbete vi genomfört tillsammans under väldigt begränsad tid, även om resultatet inte är det vi hade önskat. Det är vår förhoppning att såväl lagstiftare som vår egen bransch nu tar krafttag om det pågående bidragsfusket inom studieförbunden. Vi genomför otroligt mycket bra och värdefull verksamhet i vårt land, men alla dessa framgångar skuggas av att några aktörer väljer att missbruka ett bildningssystem som funnits sedan 1940-talet, avslutar Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan.

Medborgarskolan kommer att verka för ett tydligare och förstärkt Folkbildningsråd. Detta i syfte att skapa en ökad rättssäkerhet i hela statsbidragssystemet för alla demokratiska verksamheter i Sverige. Medborgarskolan har antagit en handlingsplan som syftar till en rättssäker och oantastlig folkbildningsverksamhet framåt. Medborgarskolan kommer också på eget initiativ fortsätta sin interna utökade granskning.

För mer information vänligen kontakta:

Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan

Telefon: 018-56 95 02