Medborgarskolan välkomnar extern granskning

2021-02-24 PRESSMEDDELANDE

Igår, tisdag, beslutade riksdagens Kulturutskott att frågan om en extern oberoende granskning av studieförbundens folkbildningsverksamhet ska beredas. Utskottets målsättning är nu att ha ett betänkande klart i april. En extern oberoende granskning syftar, enligt utskottet, till att kartlägga den faktiska omfattningen av de ekonomiska oegentligheter som framkommit i studieförbundens egna granskningar. Medborgarskolan välkomnar beredningen och hoppas att den kommer att innebära ett framtida beslut om en extern oberoende granskning vilket är ett sätt att säkra en korrekt och relevant bild av felaktigheter kring utbetalda statsbidrag. Det är också, menar Medborgarskolan, viktigt med extern granskning för att bygga trovärdighet för studieförbundens bildningsuppdrag.

– Vi räds inte att bli granskade av externa parter – tvärt om är det något vi välkomnar! Folkbildning har en väsentlig betydelse för den svenska demokratin men folkbildningsverksamhet måste kunna genomföras på ett rättssäkert sätt om den ska erbjudas i Medborgarskolans regi. Därför behövs ett mer kraftfullt kontrollsystem i hela vår bransch liksom ny tillgänglig teknik som minimerar riskerna att statsbidrag betalas ut på ett felaktigt sätt, säger Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan.

Medborgarskolan är ett av de studieförbund som under senare år, i de egna interna kontrollerna, upptäckt och rapporterat felaktigheter i utbetalda statsbidrag. Medborgarskolan har även gjort polisanmälningar som lett till åtal, fällande domar eller fortsatt är under utredning. I den rapport som lämnades in till Folkbildningsrådet i mitten av januari i år, som ett resultat av den begärda utökade interna kontrollen, kunde Medborgarskolan också konstatera att de är utsatta för systematiskt bidragsfusk i stora delar av landet.

– Vi har absolut nolltolerans mot all form av felaktig hantering av utbetalda statsbidrag oavsett om det rör sig om systematiskt och organiserad brottslighet, slarv eller okunskap. Därför välkomnar vi extern granskning av studieförbundens verksamhet så att vi kan hitta de nödvändiga verktyg som förhindrar att statsbidragen används fel, säger Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan. Skulle vi upptäcka interna brister så är det också vårt ansvar som studieförbund att åtgärda dessa.

Medborgarskolan menar bland annat att studieförbundens egna tekniska system inte är tillräckliga för att skydda mot ekonomiska oegentligheter och bedrägeriförsök. Vidare menar Medborgarskolan att det därför krävs en modernisering av gällande villkor anpassade efter den samhällsstruktur som råder idag. Medborgarskolan vill använda verktyg som syftar till att den typ av brottslighet vi ser i samhället idag förhindras och motverkas.

– Varje år deltar nära en miljon människor i Sverige i någon verksamhet kopplad till Medborgarskolan; från skola, utbildning till folkbildning. Det är med andra ord ett stort förtroendekapital vi förvaltar. Därför vill vi säkra att vi möter de som gett oss förtroendet att genomföra våra verksamheter med den respekt de förtjänar. Vi måste trovärdigt arbeta för en rättssäker och oantastlig folkbildningsverksamhet framåt, avslutar Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan.

Medborgarskolan kommer att verka för ett tydligare och förstärkt Folkbildningsråd. Detta i syfte att skapa en ökad rättssäkerhet i hela statsbidragssystemet för alla demokratiska verksamheter i Sverige. Medborgarskolan har antagit en handlingsplan som syftar till en rättssäker och oantastlig folkbildningsverksamhet framåt. Medborgarskolan kommer också på eget initiativ fortsätta sin interna utökade granskning.

För mer information vänligen kontakta:

Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan

Telefon: 018-56 95 02