Miljövärdsutbildning

Utbildningen riktar sig till kommunala och privata bostadsbolag där målet är att få en bättre avfallshantering och mindre nedskräpning i sitt bostadsbestånd. Utbildningen syftar till att utrusta värdar att nå resultat redan från början. Upplägget utgår från det beprövade arbetet som utfördes på Nordost i Gävle. Utbildare är Fiona Luima Tranberg som arbetade i ledande roll under hela projektperioden som miljövärd.

Den här utbildningen är unik av sitt slag och är framtaget specifikt för detta ändamål. Utbildningen kan kopplas på om du som bostadsbolag har:

  • Trivselsevärdar/trygghetsvärdar som kan utvecklas i och med kunskap om avfallshantering.
  • Trivsel- och miljövärdar men som inte når ett positivt resultat eller önskat läge.
  • Vill anställa värdar men inte vet hur hen går tillväga eller vilka typ av uppgifter dessa ska göra för att nå önskad resultat.

Kursinnehåll - Från rekrytering till fältarbete

Detta paket innehåller digital utbildning för arbetsgivaren samt en digital teoretisk miljövärdsutbildning.

Teoretiska delar (förinspelade pass)

Specialfilm 1: Hitta en miljövärd. Endast riktad till arbetsgivare i rekryteringsprocess.

Film 1. Beteendemönster och beteendeförändring. Hur fungerar hjärnan?

Film 2. Bygga relationer bemötande och människans grundbehov.

Film 3. Grundläggande sorteringsutbildning.

Praktiska delar (distans eller fysiskt beroende på avstånd)

2 timmar dialogsamtal med utbildningsledare Fiona Luima Tranberg. Du har möjligheten att ställa frågor inför eller under rekrytering.

4 timmar dialogsamtal med deltagare, praktiskt förfarande samt fältarbete i arbetet som miljövärd. Ett pass om tips och råd.

Kurspaket

Pris: 10 200 kronor

Det går även att komplettera upplägget med att ta in Fiona som konsult till en kostnad om cirka 800kr/h efter utförd utbildning.

Information och beställning

Kontakta oss via formuläret nedan och vi återkommer till dig.

Kontrollera en extra gång att dina uppgifter är korrekta innan du klickar på skicka.

En hälsning från Fiona