Motverka ensamhet och hitta meningsfull gemenskap

Ofrivillig ensamhet kan vara lika skadligt som rökning och är ett stort folkhälsoproblem. Under pandemins värsta krisfas blev den sociala isoleringen extra stor för alla, men särskilt för redan utsatta personer. En ljuspunkt var dock att studiecirkeln blev extra värdefull för gemenskap.

Ensamhet kan ge både psykiska och fysiska symtom och är ett hot mot vår hälsa. Den skapar en långvarig och lågintensiv stress, vilket i sin tur ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens. Det vet Peter Strang, överläkare och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet.

– Ett samhälle som vill förebygga sjukdomar som dessa behöver därför väga in ensamhet som en riskfaktor vid sidan om andra livsstilsfaktorer - som kost, motion och rökning, säger han.

Gemenskap_webb.jpg

Naturlig mötesplats

En stor och viktig del av Medborgarskolans verksamhet är att skapa naturliga mötesplatser där människor kan träffas och få nya bekantskaper. Enligt en undersökning som Novus har genomfört, på uppdrag av Folkbildningsrådet, framgår det också att gemenskapen i en studiecirkel blev extra värdefull när samhället stängde ner under krisen. Detta trots att kurser och arrangemang fick bedrivas på ett annorlunda sätt, utomhus eller digitalt.

– Enligt undersökningen har studiecirkelns betydelse ökat för deltagarna under pandemin, det gäller såväl den sociala betydelsen av att få kontakt med andra människor som betydelsen av kunskapsutveckling och samhällsengagemang, säger Folkbildningsrådet.

Fakta: 6 olika sorters ensamhet

Situationsbaserad
Du flyttar till ny ort och saknar socialt nätverk

Kronisk
Du har en långvarig ensamhet som är mer vanemässig och svår att bryta

Social
Du har inte någon att ringa för att exempelvis ta en fika

Emotionell
Du saknar någon att dela djupare känslor med

Existentiell
Du känner dig ensam, trots att du har vänner och familj

Självvald
Du väljer att vara ensam och trivs med det, egentid som gör gott

Källa: Juulia Suvilehto/Forte & Peter Strang

Umgås hos oss!

Anmäl dig till en av våra kurser eller starta en egen studiecirkel i valfritt ämne för samtal, workshops, föreläsningar eller kulturevenemang. Vi hjälper dig gratis med lokal, material, ledarutbildning och upplägg. Du kan också delta i våra kostnadsfria arrangemang som du kontinuerligt hittar på vår hemsida.