Våga fråga

Genom projektmedel från Västra Götalandsregionen (VGR), beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, erbjuder nu Medborgarskolan och Suicide Zero utbildningen ”Våga fråga” kostnadsfritt till ideella grupper och föreningar i regionen.

Till och med december 2021 erbjuder vi Suicide Zeros två timmar långa utbildning ”Våga fråga” till din grupp eller förening, helt utan kostnad.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk ohälsa och självmord, som exempelvis fakta, myter och varningssignaler du kan vara uppmärksam på och om hur du kan finnas för någon som mår dåligt i din närhet. Du får kunskap om hur du kan hålla ett bra samtal och om vikten av att Våga fråga, kunskap vi alla behöver för att kunna vara ett stöd för människor runt om oss.

Vill ni ta del av utbildningen?

Minsta antal är 8 personer, max antal är 45 personer vid digital utbildning. Projektet riktar sig nu även till idrottsföreningar.

Exempelvis kan ni arrangera och bjuda in era medlemmar till en utbildning, eller varför inte gå ihop med en annan förening/organisation och erbjuda utbildningen till ideellt aktiva inom era organisationer?

Har ni egen lokal kan vi hålla utbildningen där, annars har Medborgarskolans lokaler på flera orter i Västra Götaland där utbildningen kan hållas. Vi kan också erbjuda utbildningen digitalt via Zoom.

Hör av dig till någon av oss!

Projektledare

Sara Cambring
sara.cambring@medborgarskolan.se
0702-89 10 98

Utbildare
Skaraborg samt Trollhättan med omnejd

Maria Larsson
maria.larsson@medborgarskolan.se
0760-44 04 74

Utbildare
Uddevalla, Vänersborg, Göteborg, Kungälv, Stenungsund, Borås med omnejd

Helen Söderberg
helen.soderberg@medborgarskolan.se
0760-32 81 12