Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Studieförbunden lever och verkar för demokrati dagligen. Samtal och möten pågår och erfarenheter och perspektiv delas. För att stärka och uppmärksamma detta arbete ytterligare har studieförbunden ställt sig bakom demokrati-initiativet #vimåsteprata.

Folkbildningen går samman för att stärka demokratin

Studieförbunden lever och verkar för demokrati dagligen. Samtal och möten pågår och erfarenheter och perspektiv delas. För att stärka och uppmärksamma detta arbete ytterligare har studieförbunden ställt sig bakom demokrati-initiativet #vimåsteprata.

#vimåsteprata startades av Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin, som oroade sig över att demokratin var i fara. De vände sig till folkbildningen för att kraftsamla. De tio studieförbunden och Sveriges 150 folkhögskolor gick med för att uppmärksamma folkbildningens viktiga roll som demokratibyggare.

Läs mer på www.vimasteprata.org
Följ Vi måste prata på Facebook
Följ #ViMåstePratademokrati på Instagram

Vi bygger demokrati varje dag

Läs vidare om "Hoppets mat blir kvinnornas väg ut i samhället"

Hoppets mat blir kvinnornas väg ut i samhället

Tack vare kvinnoföreningen Hoppet kan isolerade invandrarkvinnor i förorten jobba och ta större plats i samhället. Samtidigt som de frälser Göteborg med magisk mat.

Läs vidare om "Sverigepratar"

Håller dina argument? Testa dem på sverigepratar.se

Sverigepratar är en folkbildningsgemensam plattform vars mål är att punktera filterbubblor och bryta debattklimatet online där troll, hat och hot ibland förlamar samtalen. Tanken är att vanliga människor fritt och säkert får träffa en meningsmotståndare och prata politik och dagsaktuella frågor.