Gå en kurs i Tango! Tango är en pardans som utvecklades i Argentina i slutet av 1800-talet. Den variationsrika musiken ger utrymme för att uttrycka både glädje, lekfullhet, retsamhet, passion, dramatik och melankoli. Ibland beskrivs den argentinska tangon som ”livet på 3 minuter".

På 1920-talet blev tango en modedans som via Paris spreds över resten av Europa. Detta har gett avtryck i Finland, där den finska tangon är mycket populär. Men det är den ursprungliga argentinska tangon som är vanligast och den som dansas av flest människor i Sverige.

Med mjuka rörelser och olika övningar väcker vi vår kroppsmedvetenhet och utvecklar vår dansförmåga. Vi börjar med enkla stegmöjligheter för att känna på tangon och vågar oss sakta in på mer avancerade danser. Vi övar även på att förbättra förmåga att föra och följa, nå balans, samspel och olika förståelsekoder. Välkommen på en kurs i tango!

Vårt utbud inom Tango

Din sökning"" visar 1 resultat i

Sortera på:

Ämnen inom dans och teater

Utforska ämnesområde