Vet du hur du ska bete dig ifall plötsligt hjärtstopp drabbar någon i din närhet? Har du kunskaper i hur du ska ge konstgjord andning? Det är faktiskt så att kunskaper i hjärt- och lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död.

Med anledning av detta erbjuder Medborgarskolan en utbildning i hjärt lungräddning (HLR), så att du kan få mer insikt i hur du ska ta dig an akuta livshotande situationer. På kursen får du inte bara lära dig hur du agerar vid en akut situation utan också hur du kan förebygga olyckor i vardagen.

Anmäl dig till en hjärt lungräddningskurs för att lära dig hur du ska göra om akut hjärtstopp drabbar en person i din närhet. Efter att ha genomgått en HLR-kurs kan du känna dig lite mer förberedd om olyckan skulle vara framme.

Kursernas innehåll

På våra kurser får du ofta lära dig praktiska övningar som ger dig grundkunskaper i hur du kan ge hjärt- och lungräddning. Det handlar om att känna till vilken behandling du ska ge en person som har fått akut hjärtstopp. På en kurs hos oss kan du lära dig hur du ger bröstkompressioner och gör inblåsningar, det som också kallas mun mot mun-andning. Dessa två tekniker är grunden i hjärt- och lungräddningutbildning.

Bröstkompressioner

När hjärtstopp drabbar en person innebär det att hjärtat inte längre kan pumpa ut blodet till kroppens olika organ. Genom att trycka kraftigt mot bröstkorgen i ett högt tempo kan du åstadkomma tillräckligt med blodcirkulation för att vitala organ inte ska skadas under tiden som du väntar på att professionell hjälp ska anlända. På utbildningen kan du lära dig hur du ska göra bröstkompressioner.

Inblåsningar

Du gör mun mot mun-metoden eller inblåsningar för att tillföra syre till blodet. Har hjärtat stannat syresätts inte blodet på en naturligt sätt. Därför behöver du göra detta genom att blåsa in syre i den drabbade personen. Eftersom din utandningsluft innehåller 14-16 procent syre ger det ett fullgott komplement till den egna andningen för att vitala organ inte ska skadas innan professionell hjälp anländer. På våra utbildningar kan du lära dig hur du ska göra mun mot mun-metoden.

Hjärtstartare

På en HLR-kurs kan du också få lära dig hur en hjärtstartare fungerar. På många platser finns offentliga hjärtstartare att tillgå. En hjärtstartare är en liten EKG-apparat, det vill säga en maskin som läser hjärtrytmen. Det som är speciellt med en hjärtstartare är att den ger en strömstöt när hjärtrytmen har avstannat eller är olycksbådande låg. Syftet med denna strömstöt är att starta om hjärtat.

Luftvägsstopp

På våra kurser kan du också få lära dig rätt teknik och hur du ska bete dig vid ett eventuellt luftvägsstopp. Ett luftvägsstopp innebär att möjligheten till fri andning är blockerad på något sätt. Det är ett livshotande tillstånd som kan förorsaka kvävning. Det betyder även att den luft som du blåser in vid mun mot mun-metoden inte kommer fram till lungorna. Om ett luftvägsstopp föreligger måste du veta hur du ska åtgärda det.

Kalla på hjälp

Vid olyckor är det bra att göra saker i en bestämd ordning. Det är bra att börja med att skaffa sig en överblick om vad som hänt, eventuellt varna andra, larma och rädda eller ge första hjälpen. Av den anledningen får du på en HLR-kurs lära dig om hur du ska bete dig i en akut situation. Du få lära dig tekniker för att bedöma den drabbades tillstånd och hur du ska tillkalla hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att hjärt- och lungräddning enbart är en akut insats för att lindra eventuella konsekvenser av ett hjärtstopp. De är inte en fullständig behandling. Därför är professionell vård alltid nödvändig.

Hjärt- och lungräddning till barn

Akut hjärtstopp drabbar även barn. Då är det viktigt att du vet hur du ska bete dig när det är ett barns hjärta som slutar slå. Tekniken för hjärt- och lungräddning som du utför på barn är något annorlunda än hur du gör HLR på vuxen. Det beror på att barn har mindre kroppar. När du ska göra HLR på barn behöver du således lära dig tekniker som är anpassade till deras kroppsstorlek. Både bröstkompressioner och inblåsningar måste således ske på ett sätt som inte skadar barnets kropp. På kursen får du lära dig vilka tekniker som är anpassade för barn.

Vårt utbud inom HLR Hjärt- och lungräddning

Din sökning"" visar 0 resultat i

Sortera på:

Hoppsan!

Din filtrering gav inte några träffar, vänligen justera din filtrering.

Ämnen inom kropp och hälsa

Utforska ämnesområde