En kurs i självförsvar ger dig kunskaper i hur du kan förebygga och avvärja en hotfull situation. Därmed är du mer förberedd på vad du ska göra om du hamnar i farliga sammanhang. Eftersom du får lära dig tekniker för hur du ska försvara dig själv och andra om du eller ni blir attackerade kan du känna dig tryggare och stärka ditt självförtroende.

Gå en kurs i självförsvar och utvecklas som människa

En självförsvarskurs handlar inte bara om att lära sig hur du kan försvara dig själv. Kunskaperna du lär dig på kursen kommer också leda till att du utvecklas som människa. För det första kommer du stärka ditt självförtroende och din självkänsla. Om du inte längre behöver känna rädsla i olika situationer kommer det även ha en positiv effekt på din mentala hälsa.

Självförsvar ger ökad fysisk kapacitet

På en självförsvarskurs får du lära dig utföra fysiska övningar såsom sparkar och slag. Dessa rörelser kommer stimulera din blodcirkulation, andning, smidighet och styrka. Självförsvar är bra för din hälsa och ditt fysiska välbefinnande.

Leder till mental styrka

För att behålla ditt lugn i en hotfull situation får du på en självförsvarskurs även lära dig mentala förberedelser. Om du hamnar i en hotfull situation behöver du vara totalt närvarande. Det är för att du ska kunna koncentrera dig på det som sker så att du kan lösa situationen på bästa tänkbara sätt. Så lär dig självförsvar och bli mer fokuserad på nuet.

Det har sociala fördelar

I och med att du lär dig självförsvarstekniker överkommer du rädslor och blir därmed säkrare. Det kommer visa sig i din utstrålning och ditt kroppsspråk. Du får helt enkelt bättre självförtroende. Det i sin tur kan föra med sig att du blir mer öppen för kontakt med andra människor.

Är självförsvar kampsport?

Kampsporter är utvecklade i syfte att kunna försvara sig. Alla kampsporter använder sig av olika tekniker för att skydda utövaren mot angrepp. En del kampsporter har också tillvägagångssätt som är mer tävlingsinriktade.

På en självförsvarskurs lär sig deltagarna tekniker som är enklare och anpassade till att alla ska kunna lära sig och utföra dem. Syftet med en självförsvarskurs är i första hand att lära dig hur du undgår och tar dig ur hotfulla situationer. Teknikerna som används i självförsvar bygger dock på de olika metoder som används inom kampsporter.

Vanligt kursinnehåll

På en självförsvarskurs får du lära dig hur du ska uppträda och skydda dig i en hotfull situation. Det innebär även att kunna göra en riskbedömning dels i förebyggande syfte dels vad fysiskt försvar innebär i en specifik situation. Dessutom är det viktigt att känna till vad lagen säger.

Mental förberedelse

För att inte skrämmas av angriparen är det viktigt att vara mentalt förberedd. I och med att du får kunskaper i hur du ska bete dig i en hotfull situation stärker du ditt självförtroende. Det i sin tur bidrar till att du är mer mentalt fokuserad. Hur du förbereder dig mentalt är en viktig del av självförsvarskurser.

Hur du försvarar dig fysiskt

På en kurs i självförsvar tränar du på olika försvarstekniker. Du får lära dig slag, sparkar och andra rörelser som kan vara användbara när du handgripligen behöver skydda dig mot olika former av angrepp. I samma syfte lär du dig också fallteknik. Det är för att du inte ska skada dig om du blir knuffad och för att fort komma på benen igen.

Riskbedömning

När du deltar i en självförsvarskurs får du även lära dig riskbedömning. Du får lära dig hur du ska minska risken att hamna i potentiellt farliga situationer, det vill säga hur du förebygger och undviker hotfulla konflikter Det är viktigt att veta för att kunna undgå fysisk konfrontation. Det är något du vill undvika i mesta möjliga mån eftersom det kan medföra kroppslig påverkan även om du vet hur du ska försvara dig.

Tecken på aggression

För att kunna förebygga och undvika hotfulla situationer är det viktigt få insikt i hur aggressivitet uttrycker sig hos olika människor. Då kan du bättre avläsa om en situation kan utveckla sig till att bli farlig. Det innebär dessutom att du kan välja hur du ska förhålla och bemöta personer som har ett aggressivt beteende. Dessa färdigheter får du lära dig på en självförsvarskurs.

Vad som är tillåtet enligt lagen

På kurserna i självförsvar får du även lära dig vad du får och inte får göra i syfte att försvara dig själv. Var går gränsen mellan nödvärn och våld? Det är viktigt att veta för att det inte ska uppstå en situation där du plötsligt är förövaren. Vi går ofta igenom vad lagen säger på kurserna i självförsvar.

Kurser inriktade mot speciella målgrupper

Det finns självförsvarskurser för alla och det finns kurser som är specialinriktade mot specifika gruppers behov. Vi har ofta självförsvarskurser som är speciellt riktade mot att lära ut självförsvar för tjejer och kvinnor, samt självförsvar för ungdom och vuxen.

Kursledare

Kurserna i självförsvar leds av erfarna och kompetenta ledare. Många av dem har professionella erfarenheter från yrken där självförsvar och riskmedvetenhet är avgörande kompetenser. Alla ledare har dessutom genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs anpassad för vuxenutbildning.

Vårt utbud inom Självförsvar

Din sökning"" visar 6 resultat i

Sortera på:

Läs vidare om "Självförsvar för kvinnor"
Kurs

Självförsvar för kvinnor

Ort: NorrköpingStartdatum: 3 Nov 2024Tid: 14:00-17:00Antal tillfällen: 1 st tillfällenDagar: Pris: 550 kr
Läs vidare om "Självförsvar för tjejer"
Kurs

Självförsvar för tjejer

Ort: JönköpingStartdatum: 19 Nov 2024Tid: 18:00-21:00Antal tillfällen: 1 st tillfällenDagar: TisdagPris: 495 kr
Läs vidare om "Självförsvar för tjejer"
Kurs

Självförsvar för tjejer

Ort: JönköpingStartdatum: 26 Sep 2024Tid: 18:00-21:00Antal tillfällen: 1 st tillfällenDagar: TorsdagPris: 495 kr

Ämnen inom kropp och hälsa

Utforska ämnesområde