På en kurs i ashtangayoga lär du dig andningsteknik och hur du göra olika yogaställningar (asanas). Ashtangayoga innehåller både stående och sittande positioner.

ASHTANGA YOGA

Ashtangayoga är en dynamisk form av yoga där rörelser och andning synkroniseras i ett flöde. Metoden utvecklades på mitten av 1900-talet i staden Mysore i södra Indien och har sedemera spridits globalt tack vare Sri K Patthabi Jois och hans barn samt barnbarn.

På en kurs i Ashtangayoga får du lära dig att bli medveten om och reglera din andning samtidigt som du utför olika fysiska positioner (asana). Du lär dig utföra en serie av asana som inleds med solhälsningar. Därefter följer en stående respektive sittande sekvens. Positionerna utförs i samma ordning vid varje yogatillfälle och utövaren lär sig memorera sekvensen. Ett klass avslutas alltid med nedvarvande positioner där fokus ligger på andning och avslappning.

Ofta lär man sig Ashtangayoga genom en grundkurs eller guidad klass. Det finns även klasser som betecknas Mysore eller Mysorestil. Mysoreklasser är det traditionella sättet att undervisa/utöva Ashtangayoga på. Metoden bygger på att alla deltagare tränar i sin egen takt och efter egen förmåga i stället för att läraren leder klassen i ett gemensamt tempo. Läraren går runt och hjälper varje utövare att hitta variationer och anpassningar som lämpar sig för individen. Klasserna är blandade, dvs nybörjare kan träna samtidigt som mer vana utövare.

Hälsofördelar

Ashtangayoga kan upplevas som mer utmanande fysiskt pga det kontinuerliga flödet av positioner som avlöser varandra i kombination med medveten djupandning. På Sanskrit kallas synkroniseringen av rörelse och andning för ”vinyasa krama”. Alla rörelser utförs också med applicering av sk. kroppslås (bandha), muskulära aktiveringar som bevarar energin i kroppen och fokuspunkter för ögonen (dristhi) som hjälper med balans och koncentration.

Ashtangayogan lägger lika stor vikt vid styrka, flexibilitet och uthållighet vilket balanseras mellan de olika positionerna och serierna. Det finns totalt 6 serier i Ashtanga yogan och man börjar med att lära sig första serien (Primary Series). Den fysiska praktiken gör att både kropp och sinne blir starkare och flexiblare. Regelbunden träning kan dessutom leda till förbättrad koncentrationsförmåga, ökad medvetenhet om egna tanke och beteendemönster samt hur vi interagerar med vår omvärld.

Ashtangayogans ursprung

Den moderna formen av Ashtangayoga som utövas i dag utvecklades av Sri K Pattabhi Jois i Mysore, Indien. Hans lärare var i sin tur Tirumalai Krishnamacharya som enligt sägen lärt sig av sin guru Rama Mohan Brahmachari under en flerårig vistelse i Himalaya. När Pattabhi Jois var 12 år började han praktisera Ashtangayoga under Krischnamacharya vid Sanskrit college i Mysore. Han kom sedemera själv att undervisa Sanskrit på samma universitet under 35 års tid och startade under tiden även Ashtanga Yoga Research Institute där han undervisade lokala elever. I början av 60-talet reste belgaren André van Lysbeth till Mysore och blev Pattabhi Jois första västerländska elev. Han skrev sedan en bok om andningsteknik där han nämnde namn och adress till skolan i Mysore där han lärt sig yoga. Det ledde till att västerlänningar gradvis började resa till Mysore i syfte att lära sig utöva Ashtangayoga och idag reser tusentals människor årligen till staden för att praktisera vid de skolor som drivs av Pattabhi Jois barn och barnbarn.

Yogan som filosofi

Att utöva Ashtanga yoga innefattar mer än bara rörelser på yogamattan. Ashtanga är ett ord på Sanskrit som betyder ”åtta [ashta]" "grenar/delar [anga]” där varje gren är en viktig del i yogautövandet. Många yogakurser använder dock begreppet Ashtangayoga när de enbart syftar på de fysiska övningarna och andningen.

Ashtangayogans åtta grenar beskrivs i boken Patanjali Yoga Sutras (en av yogans grundtexter):

Yama - moraliska, etiska principer

Niyama - självstudier och självrening

Asana - fysiska rörelser/yogaställningar

Pranayama - andningsövningar

Pratyahara - att rikta uppmärksamheten inåt/kontrollera sina sinnen

Dharana - koncentration

Dhyana - meditation

Samadhi - ett ultimat sinnestillstånd av frid, lycka, självförverkligande

För att uppnå yogans syfte som är ”att stilla sinnet” - yoga citta vritti nirodhah - och bli mer balanserad i tillvaron, bör alla grenar utövas. Utvecklingen är dock inte linjär utan alla stegen kan ske samtidigt.

Kursutbud

Medborgarskolan erbjuder kurser i Ashtangayoga på flera platser i landet för nybörjare och personer som är nyfikna på yoga. Dessutom finns det kurser som är anpassade till specifika målgrupper och kurser där fokus ligger på särskilda moment i yogaformen. Medborgarskolan erbjuder också intensiva sommarkurser och enskilda workshops.

Ashtangayoga för nybörjare

På kurser i Ashtangayoga för nybörjare får du en kort introduktion till filosofin bakom yogan och du lär dig gradvis Solhälsningen, stående positioner och en del av Ashtangayogans första serie. Fokus ligger på att lära sig synkronisera andning och rörelser (vinyasa krama), få kunskap om energilås i kroppen (bandhas) och fokus för ögonen (drishti). Du får också lära dig hur du ska träna och röra dig på ett säkert sätt så att du kan bygga upp kroppen och undvika skador

Specialkurser i Ashtangayoga

Det finns specialkurser och workshops riktade mot specifika målgrupper samt workshop i Ashtangayoga.

Medborgarskolans kursledare

Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Utrustning

På vissa kurser finns det yogamattor att låna, men oftast tar du med din egen yogamatta. Det är en fördel om du är klädd i mjuka och lediga plagg som det är lätt att röra sig i utan att fastna. Ta också med en varm tröja eller filt till avslappningsövningen och gärna en vattenflaska.

Anmälan och betalning

För vissa av kurser finns det möjlighet att få studentrabatt för heltidsstuderande. Om du är arbetstagare godkänner skatteverket att du använder det friskvårdsbidrag som din arbetsgivare bistår med, för att betala dina ashtangayoga kurser. Du anmäler dig till kurs i ashtangayoga direkt på Medborgarskolans hemsida.

Vårt utbud inom Ashtangayoga

Din sökning"" visar 18 resultat i

Sortera på:

Läs vidare om "Ashtangayoga fortsättning"
Kurs

Ashtangayoga fortsättning

Ort: LundStartdatum: 2 Sep 2024Tid: 17:45-19:00Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: MåndagarPris: 1 495 kr
Läs vidare om "Yoga - Sommarvecka"
Kurs
Friskvård
Sommarkurs

Yoga - Sommarvecka

Ort: LudvikaStartdatum: 21 Jul 2024Tid: 11:00-13:00Antal tillfällen: 6 st tillfällenDagar: Mån-Fre, SönPris: 1 000 kr
Läs vidare om "Yoga - Ashtanga Vinyasa"
Kurs
Friskvård

Yoga - Ashtanga Vinyasa

Ort: LudvikaStartdatum: 20 Aug 2024Tid: 08:00-09:30Antal tillfällen: 12 st tillfällenDagar: TisdagarPris: 1 700 kr
Läs vidare om "Yoga - Ashtanga Vinyasa"
Kurs
Friskvård

Yoga - Ashtanga Vinyasa

Ort: LudvikaStartdatum: 22 Aug 2024Tid: 17:30-19:00Antal tillfällen: 12 st tillfällenDagar: TorsdagarPris: 1 700 kr

Fullbokad. Anmäl dig som reserv!

Ämnen inom yoga

Utforska ämnesområde