Aktivt föräldraskap

Vi befinner oss i en speciell tid. Där möjligheterna för aktiviteter och möten med andra har begränsats och tiden hemma med familjen utökats. Det är lätt att det skaver och att konflikter uppstår när man är tillsammans så gott som dygnet runt, med mindre tid till sig själv. Vi ber Linda Häggqvist från Föräldrastödet i Värmland berätta mer om utmaningarna kring föräldraskap.

Linda minns så väl den dagen hon gick ut från förlossningen efter att ha fött sitt första barn och hur hon tänkte: ”Hur kan de släppa iväg mig själv med honom!” skrattar Linda. Men när man är med en liten människa 24/7, så lär man sig snabbt att tolka signalerna och behov. Nu håller hon studiecirklar och ger stöd till andra. ”Det kan ju låta lite märkligt att ha kurs i föräldraskap. Men det är väl ändå den viktigaste uppgift vi föräldrar har? Samtidigt en av de mest utmanande”, menar Linda.

Innan våren 2020 hade studiecirklarna bara fysiska träffar. Den första digitala kursen genomfördes på Medborgarskolan i april. Medborgarskolan hade resurser att bistå för dem som var osäkra på det digitala. ”Det kändes både nervöst och spännande, men det gick verkligen jättebra. Jag var överraskad över att vi fick en sådan god kontakt, stämning och samhörighet i gruppen genom skärmen. Många föräldrar kommenterade att de först nu, när kursen blev digital, fick möjlighet att vara med, annars har det varit svårt att komma iväg hemifrån,” berättar Linda

Medborgarskolan riktar sig till alla människor i samhället så det blir en härlig blandning av föräldrar med respekt och acceptans för varandras olikheter, menar Linda.

Vi ber Linda om tre tips till den slingriga och kuperade väg som föräldraskapet är.

  • Ta hand om dig själv under resans gång.
  • Klandra inte dig själv när det inte blir som du hade tänkt.
  • Överös barnen med värme, respekt och en massa, massa kärlek.

Aktivt föräldraskap är en kurs som utvecklar och stärker dig i ditt föräldraskap men även i andra relationer. Vi pratar inte metoder utan förhållningssätt. Kursen har hjälpt tusentals svenska familjer att bygga starkare relationer och hitta mer kraft, glädje och samarbete i vardagen.