Att utbilda sig i självförsvar bidrar till en större trygghet

Med den utveckling vi har i samhället just nu blir allt fler intresserade av att veta mer om hur de ska kunna skydda sig själva i en hotfull situation. Intresset för våra föreläsningar och utbildningar inom självförsvar ökar hela tiden, och de är ett sätt att skapa mer trygghet för sig själv.

Under de senaste åren har vi genomfört självförvarsutbildningar för så väl seniorer, personer med funktionsnedsättningar, riktade utbildningstillfällen för bara tjejer/kvinnor. Nyligen har vi också startat en grupp för ungdomar mellan 13 och 15 år, då det är en grupp som känner allt större otrygghet och rädsla för att vistas i olika miljöer.

Jan Fallkvist är en av våra ledare för självförsvarskurserna. Han har, efter 30 år inom ungdomsvården som socialpedagog, genom utbildningar och praktiskt arbete samlat på sig mycket kunskap och erfarenhet kring att hantera konflikter och hot om våld. Med den kunskapen i bagaget bestämde han sig 2013 för att sprida kunskapen vidare till andra i samhället genom folkbildningen - och valde då att samarbeta med Medborgarskolan. Men även offentliga organisationer som Jönköpings kommun och Vätterhem samt privata företag köper självförsvarskurser från Jan.

Janne F_porträtt

- Självförsvar är både fysiskt och psykiskt/mentalt. Det psykiska/mentala handlar bl.a. om kommunikation, bemötande, förhållningssätt och riskbedömning. Det fysiska handlar om att kunna försvara sig, och andra, mot olika typer av fysiskt våld. Allt hänger ihop om du ska bli trygg i att hantera konflikter och hot om våld effektivt, säger Jan Fallkvist.

- Kunskap är inte tungt att bära och kan jag få dela med mig av min kunskap och erfarenhet, så andra kan få känna sig lite tryggare att hantera olika typer av hot och våld, ja, då känner jag att jag bidrar med nytta och till en större trygghet i samhället i stort.