Care har hjälpt många ukrainare till praktik eller anställning

Hon brinner för inredning och har bestämt sig för att se ljust på framtiden för sig själv och sina två söner. Tack vare Care of Folkbildningen, som Medborgarskolan varit en del av, har Snizhana Dzhyhun och många fler ukrainare med henne, börjat integreras i det svenska samhället.

Under två månader hade Snizhana praktik vid en av Karlstads inredningsbyråer. Att hon hamnade där var inte någon slump. Utan ett aktivt val och önskemål från Snizhana, eftersom hon arbetat som inredningsarkitekt i Ukraina under många år innan hon tvingades fly till Sverige.

- Jag kom till Karlstad i mars tillsammans med mina två söner Tymur och Taras som är 14 och 8 år. Vi kom via Polen, där vi träffade volontärer som hjälpte oss att komma till Sverige och Karlstad, berättar hon.

Hon säger att hon är oerhört tacksam för all hjälp hon fått, men att tala om det förflutna i Ukraina vill hon helst inte. Det är alldeles för smärtsamt.

- Jag har valt att fokusera på nuet och framtiden. Annars klarar jag inte vardagen. Nu ser jag ljust på framtiden för mig och mina barn. Praktiken var de bästa månaderna jag varit med om här i Sverige och jag hoppas att jag i framtiden kan hitta ett jobb inom inredning, säger Snizhana på förvånansvärt bra svenska.

Överlag talar Snizhana utmärkt svenska, efter endast sex månader i landet.

- Jag övar hela tiden, lägger mycket tid på att plugga och försöker att prata så mycket som möjligt. Det är enda sättet att lära sig på, konstaterar hon.

Praktiken hos inredningsbyrån tackar hon projektet för. Och månaderna på plats var som sagt några av de bättre i hennes liv.

- När jag var där kände jag att jag var en del av det svenska samhället. Jag fick lära mig massor, både vad det gäller språket men även rent yrkesmässigt. Vi stylade bostäder inför försäljning men erbjöd även företag hjälp med inredning. Jag fick stor erfarenhet och trivdes bra.

Snizhana berättar att hon innan flykten till Sverige arbetade i sex år med inredning och drev egen arkitektfirma tillsammans med en kompanjon. Hennes bakgrund är dock inte helt inredningsorienterad.

- Jag har examen i företagsekonomi, men det hann jag bara arbeta med i ungefär ett år. Därefter arbetade jag som make up-artist och hade egen studio i tio år. Det gav så mycket mer att få arbeta med min kreativa sida, även om företagsekonomin varit bra att ha som egenföretagare.

Under sex månader har Snizhana varit en av cirka 140 deltagare som läst svenska och deltagit i projektet Care of Folkbildningen, där syftet med projektet varit att deltagarna ska komma i arbete eller få utbildning som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Som mest har Medborgarskolan i Värmland haft sex olika grupper, där fyra av grupperna gått på heltid medan två varit på halvtid samt en online. Runt 40 personer har hittills fått någon form av anställning, medan nio personer fått hjälp att komma ut i praktik.

Tillsammans med barnen försöker nu Snitzhana skapa sig ett nytt liv. Hon ser ljust på framtiden och berättar att båda barnen går i skola i Karlstad och trivs bra.

- Vi har inget att återvända till. Det är en omöjlighet att återvända, så nu ser vi framåt och inte bakåt. Jag hoppas kunna lära mig än bättre svenska och få ett jobb, helst inom inredning, avslutar Snizhana.