Ekonomi och samhälle

Vetenskap & Allmänhet gör forskning tillgänglig för alla

”För att kunna göra informerade val behöver människor både tillgång till fakta och förmåga att kritiskt granska det som skrivs och sägs”

Kandidat i Demokratipriset Droppen 2022


Hur gör man forskning tillgänglig för alla? Det kan vara allt från att ta fram en webbsida med tips för den som vill prata om coronavaccin med sina vänner, till att involvera allmänheten i att kartlägga platsskräp i naturen. Den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet använder sig av workshops, festivaler och andra interaktiva format för att både inkludera och engagera fler människor i forskning.

VA är nominerade till Demokratipriset Droppen. Vad är demokrati för er?

För att kunna göra informerade val behöver människor både tillgång till fakta och förmåga att kritiskt granska det som skrivs och sägs. Genom att stärka tillgången till kunskap, kompetens, bildning och forskning stärker vi också demokratin.

Berätta om hur Vetenskap & Allmänhet bidrar till demokrati?

Vi vill att vetenskaplig kunskap ska ta större plats i det offentliga samtalet och lyfter fram forskningens roll i samhället! Vi är övertygade om att samtal är en grundbult för vårt demokratiska samhälle, och att samarbete mellan många aktörer är nödvändigt för att forskning ska leda till lösningar på globala utmaningar. VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

De senaste åren har vi särskilt arbetat med att förebygga och motverka mis- och desinformation och att lyfta fram vikten och värdet av argument som grundas i evidens och forskning. Bland annat har vi gjort sajten pratavaccin.se, tv-serien Forskning för alla med UR, och kampanjen #hurvetdudet?

Vi arbetar också mycket med medborgarforskning där allmänhet och forskare samarbetar. Varje år sedan 2009 genomför vi massexperiment där tusentals människor involveras i forskningsprojekt där de bidrar genom att ställa frågor, samla in och analysera data. Just nu pågår Plastexperimentet som kartlägger plastskräp i naturen – ett av dagens stora globala miljöproblem.

Vad skulle ni göra om ni vann Demokratipriset Droppen?

Vi skulle vilja utgå från vår kampanj #Hurvetdudet.nu och anordna en serie science cafés som fokuserar på aktuella teman och frågor i olika delar av Sverige, i samverkan med Medborgarskolan, andra studieförbund och forskare från närliggande lärosäten.

Syftet skulle vara att ge deltagarna ökad kunskap om forskningsläget i aktuella frågor liksom bättre förståelse för vad vetenskap är och hur forskning går till. Målet är att stärka människors möjlighet att göra faktabaserade val i vardagen och att kunna medverka i lokal och regional dialog i aktuella frågor. Genom science cafés hoppas vi också kunna öka kontakterna mellan studieförbund och lärosäten.


Läs mer om alla projekt och aktiviteter på Vetenskap & Allmänhet webbsida.