Ekonomi och samhälle

Frida Ingha är framstående som föreläsare, konstnär, journalist och queer funkisaktivist.

Frida Ingha är framstående som föreläsare, konstnär, journalist och queer funkisaktivist. Ett av hennes mål är att utmana sig själv och utöka representationen av funktionsminoriteten inom media, mode, konst och politik. Hon gör det genom att både lyfta fram sin egen och andra normbrytares röster.

Frida Ingha lever med den genetiska sjukdomen PHARC, vars symtom innebär spasmer, dålig balans och progressiv dövblindhet i kombination med försämrad känsel i armar och ben. Det är ca 20 personer i världen med den diagnosen och i Sverige är Frida helt ensam. Hennes vardag innebär att leva med assistans dygnet runt och förflyttning i elrullstol med ledsagning via handrörelser.

Hon delar erfarenheten av att existera i det svenska samhället med dövblindhet, rullstol och personlig assistans idag. Hon lever självbestämmande, driver ett eget företag och arbetsleder sina egna assistenter. Hon gör det inte genom att vara stark och inte allting själv. Hon gör det genom att vara påhittig och ta väldigt mycket stöd och insatser. Det är mänskliga rättigheter som varje dag hotas att dras in. Om hon kan prata om det, kan fler förstå de utmaningar som minoritetsgruppen utsätts för idag. Hennes mål är att väcka insikt, ilska och ideér för förändring så alla människorättskonventioner blir svensk lag.