Hjälp till självhjälp för spelberoende

Samarbetet mellan Spelberoendegruppen och studieförbunden behövs för hjälp till självhjälp. Vi har träffat Fredrik 36 år från Nässjö och Victoria också hon 36 år från Jönköping, för att diskutera gruppens och studiecirkelns betydelse. Båda har kämpat med spelberoende under många år – och fått smaka på alla konsekvenser det innebär.

Kring 2017 hade beroendet gått så långt att Fredrik hade skuldsatt sig, hamnat hos Kronofogden och spelat bort sin relation. Han mådde så dåligt att han inte ville leva längre. Fredrik hade tidigare sökt hjälp för sina spelproblem, men mest för andras skull. Den här gången blev det annorlunda – han ville söka hjälp för sin egen skull.

- Jag har sökt all hjälp jag kunnat tidigare. Jag har haft en god man, jag har varit inom vården i många år, jag har varit hos kommun och pratat med kuratorer och psykologer, men inget av det har gjort mig fri från spelandet.

- Men, det som verkligen har hjälpt mig är självhjälpsgruppen. Att få prata med andra med spelberoende, som förstår mig, som har varit i den här situationen och som vet vad jag kämpar med är guld värt. Nu är jag fri från spel sedan sex år, men jag känner att det som hjälper mig framåt än i dag är Spelberoendegruppen. Jag är fortfarande aktiv och går på möten varje vecka, för att minska risken för återfall.

- Jag har varit med i gruppen hela min spelfria period – och jag är så tacksam för att den finns och att jag kan få vara med, att jag fortsatt kan ta hjälpen och få vara spelfri.

Fredrik och Victoria
Victoria och Fredrik från Spelberoendegruppen

Även för Victoria fick spelandet stora konsekvenser. Hennes spelberoende ledde till en krasch för två år sedan, då hon förlorade både familj och bostad.

- Idag är jag sju månader spelfri och engagerad i Spelberoendegruppen, som betyder allt för mig. Det var där jag hittade en värme, en gemenskap och en förståelse för mina problem och mitt missbruk. Jag kunde prata med andra som var i samma situation. Det har betytt hur mycket som helst. Det är tack vare Spelberoendegruppen som jag är spelfri idag, säger Victoria.

Båda menar att det bästa med Spelberoendegruppen är att du kan delta så länge du vill, till skillnad från en behandling inom vården som pågår åtta till tio veckor och sedan är slut. Dessutom är det ingen väntetid och det behövs ingen remiss. Det är bara att komma som du är.

- Känslan av att spela bort lönen den 25:e - det finns inte en psykolog som förstår vilken ångest och tomhet som uppstår. Men att kunna prata med andra som förstår, utan att bli dömd, är det som hjälper. För mig var det så otroligt skönt att höra att jag inte är ensam i detta, säger Fredrik.

Spelberoende är ett stigma och en neutral mötesplats behövs

Att ha ett spelberoende är ett stigma och många döljer det faktum att de har ett beroende. Att då gå till möten som inte är ”anonyma” skrämmer många, men hos studieförbunden finns det ingen stämpel på lokalerna. Spelberoendegruppen är helt beroende av att kunna samarbeta med studieförbunden, eftersom att kunna ha sina möten på en neutral plats gör att fler vågar sig till mötena.

Så väl Fredrik som Victoria menar att om Spelberoendegruppen inte hade haft den här möjligheten till samarbeten, så hade det varit så, så många som inte hade fått hjälpen de behöver. Ett stort antal personer hade helt enkelt återfallit till spelandet, vilket inte bara är förödande för individen, utan också för familj och vänner - och samhället i stort.

-Våra möten är en trygg punkt för de som behöver ta del av den här hjälpen. Hade inte samarbetet med studieförbunden fungerat, så hade inte gruppen heller fungerat så bra som den gör. Det är tack vare studieförbunden som vi kan hålla gruppen levande, avslutar Fredrik.


Spelberoendegruppen är en ideell riksorganisation som främst har som mål att hjälpa spelberoende och anhöriga i form av självhjälpsgrupper bl.a. hos Medborgarskolan i Värnamo. De bedriver även ett förebyggande arbete mot samhället för att öka kunskapen och förändra attityder om spelberoende. Organisationen består i huvudsak av ideellt engagerade deltagare i självhjälpsgrupperna.