Låtskrivarworkshop & Musik med Popkollo

Ideella organisationen Popkollo som arrangerar sommarkollo och musikverksamhet för tjejer och transpersoner bjöd på musik och samtal på Amplified Equally 2021, i en låtskrivarworkshop. Du får bland annat öva dig att sätta ord på ditt mående med text och musik.

Popkollo är en rikstäckande ideell organisation som verkar för en jämställd musikscen. Allt startade i Hultsfred 2003 baserat på en idé från artisten Marit Bergman. Idag finns 12 lokalföreningar runt om i landet som arrangerar musikverksamhet för unga tjejer och transpersoner. Den största delen av verksamheten utgörs av sommarkollon där deltagarna får lära sig instrument, spela i band, skriva låtar och spela live! Popkollo arrangerar även workshops, producentprogram, Popkollo Vuxen, körverksamhet och mycket mer.
Jessica Nilsson, föreningskoordinator Riksorganisationen Popkollo, berättar:

Varför är Amplified Equally viktigt?

– Det är viktigt att sätta ljuset på de här frågorna, för att skapa en större öppenhet och medvetenhet.

Psykisk ohälsa kan drabba oss alla. Desto mer vi vet och pratar om det, desto mer kan vi stötta varandra.

Det kommer bli intressant att diskutera och lära sig mer om hur kopplingarna mellan jämställdhet, musik, psykisk ohälsa och HBTQ-frågor interagerar och påverkar varandra.

Varför är folkbildning viktig i det här sammanhanget?

– Folkbildningens styrka är att föra samman människor så att vi kan utbyta perspektiv och erfarenheter, och lära av varandra.

Det är jättebra att Medborgarskolan synliggör dessa frågor och fångar upp fler synvinklar och sidor av temat. Det visar att dessa frågor är relevanta och viktiga för oss alla, oavsett om vi själva tror att vi påverkas eller inte.

Vi har ingen samverkan med Medborgarskolan i dag, men är glada att få gästa den här veckan!

Vad har du för förväntningar efter Amplified Equally?

– Jag hoppas på att få höra berättelser om erfarenheter som jag inte annars fått ta del av. Så att jag bättre kan förstå och relatera till människor som har andra erfarenheter än mig själv. Att lära mig hur jag kan stötta och lyfta andra människor - deras perspektiv och behov - i de forum jag befinner mig i.

Våra aktiviteter

Läs vidare om "En vecka för själen 2021"

En vecka för själen 2021

Innan mörkret faller helt och julen knackar på, vill man så gärna stanna upp, andas och mötas. Delta i musik, yoga, Vedic Art och poesi i våra lokaler eller på distans. Välkommen till "En vecka för själen” mellan den 8 och 10 november 2021.