Kommunikation

Mats vill öka livskvaliteten för seniorer

Mats Wide kom från ett yrkesliv inom finansbranschen när en bekant på Medborgarskolan Stockholm frågade om han ville arbeta som kursledare. Två år senare håller han i den populära kursen "Digitala tjänster" som riktar sig till seniorer i behov av digital kunskap.

På sin fritid lever Mats pensionärslivet sedan några år tillbaka där familjen, idrott, vandring och resandet tar mycket plats.

– Jag är 68 år gammal och pensionär sedan några år tillbaka. Mitt yrkesliv har mestadels varit knutet till bank & finansområdet i olika befattningar inom Sverige men också utomlands. Min familj består av min fru och fyra, vuxna barn. Jag har ett stort idrottsintresse, speciellt golf men jag gillar också utförsåkning och att vandra. Att upptäcka världen är också ett stort intresse som jag delar med min fru.

Genom en vän på Medborgarskolan kom förfrågan om att extraknäcka som kursledare i ett nytt kursprogram som arbetats fram.

– Jag kom i kontakt med Medborgarskolan för ca 2 år sedan genom en god vän. Han frågade mig om jag var intresserad av att vara kursledare vilket jag tackade ja till. Kursprogrammet som han arbetat fram hette ”Digitala
Tjänster” som handlar om hur du som kursdeltagare kan använda din smartphone på bästa sätt.
Kursen vänder sig till seniorer i en grundkurs följt av en fortsättningskurs som båda är uppdelade på fem kurstillfällen à 3 tim per gång.

Statistik visar att människor deltar mindre i sociala och kulturella aktiviteter ju äldre de blir vilket innebär en ökad risk för ensamhet i form av social isolering. Idag lever ca 400 000 äldre i digitalt utanförskap, något man tror hänger samman med att tekniken har utvecklats snabbt och att tillgången till teknik och digital kompetens varierar. Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamhet bland äldrepersoner.*


– Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig att hantera sin telefon och använda de vanligaste tjänsterna och apparna. Detta för att på lång sikt öka livskvaliten och underlätta vardagen som är mer och mer digitaliserad idag. Deltagarna har med sig sin smartphone för att på plats konkret och praktiskt följa med vid genomgången och göra de steg som rekommenderas. Det är mycket interaktion mellan kursledare och deltagare där vi hjälper till praktiskt när det behövs.

Responsen har varit väldigt positiv bland deltagarna.


– Vi har fått väldigt fin respons från de seniorer som bokat kurserna vilket känns otroligt roligt. De känner att de lär sig något viktigt samtidigt som de också får träffa andra människor och umgås.

*Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-03-03