Medborgarskolan slår samman regioner för att säkerställa fortsatt verksamhet

I samband med att ett nytt bidragssystem för folkbildningen i Sverige är på ingång ser Medborgarskolan över sin organisation. Från och med 1 juli kommer vår verksamheten att samordnas i sex geografiska regioner, jämfört med tidigare åtta. Beslutet fattades på vår förbundsstämma den 11 juni.

- Tanken med organisationsförändringen är att vi ska bli en ännu stabilare organisation med bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta bidra till statens syften med studieförbund och folkbildning, säger förbundsorförande Cecilia Brinck.

Medborgarskolan finns över hela landet och syftet med sammanslagningen är att alla regioner ska ha goda förutsättningar att bedriva långsiktig, hållbar och lokal bildningsverksamhet - även när bidragssystemet för folkbildningen justeras inom kort. Organisationsförändringen innebär att tidigare region Mälardalen och södra delen av region Mitt slås samman med Region Värmland-Örebro. Den norra delen av region Mitt organiseras med region Nord. Förändringen börjar gälla från och med 1 juli 2023.

- Som studieförbund är vi en federation av ideella föreningar och ska inte göra vinst, men vi har ett ansvar för att använda statsbidraget på bästa sätt, säkerställa att vi har en stabil kostnadstäckning och att så mycket som möjligt av statsbidraget går till folkbildning. Vi anser att sammanslagningen är ett klokt beslut som gör att vi kan fortsätta utveckla och bedriva vår verksamhet – allt från kurser till föreläsningar, studiecirklar och kulturarrangemang, säger förbundschef Ann-Sofie Olding.

Sammanslagningen av de berörda regionerna innebär att Medborgarskolan bygger en långsiktigt hållbar folkbildningsverksamhet. Våra deltagare kommer inte påverkas, verksamheten fortsätter som planerat.