”Rävens och Tranans sång" – sammanför ukrainska flyktingbarn med svenska pensionärer

”Rävens och Tranans sång" är en serie kulturprogram som Medborgarskolan genomför i Vadstena. Det syftar till att sammanföra ukrainska barn med äldre personer på seniorboenden, genom kultur och poesi.

De äldre får en chans att reflektera kring tiden, åldrandet och det inre barnet - och att sammanföra dem med barnen berikar både barnens och de äldres liv.

Syftet med projektet är att omvandla de potentiella samhällsekonomiska förluster som mottagandet av krigsflyktingar från Ukraina kan medföra i det svenska samhället till vinster. Projektet omsätter Vadstena kommuns värdegrund för kommunens äldre ”Meningsfull tillvaro” genom att bidra till att stärka självkänslan och tilltron till det egna värdet i samhället hos de äldre som deltar. Samtidigt bekräftar de barnens rätt till delaktighet, bryter utanförskap, motverkar indirekt diskriminering och bristande tillgänglighet - och det gäller båda grupper. Rent konkret är syftet att berika de deltagande äldres tillvaro på boendet och öka förståelse mellan barnen/äldre. Genom programmet får barnen möjlighet och stöd för att hitta uttryck för sina upplevelser och sedan återspegla det till de äldre.

I det här projektet tas hänsyn till framför allt barnens bästa och för barnen är syften att få:

  • hitta, uppleva och utveckla den egna kreativiteten
  • se värdet i människor med vilka de, till synes, har väldigt litet gemensamt
  • hitta eget uttryck för att kunna bemöta människor utanför den egna gruppen
  • arbeta i lag och tillsammans med vuxna
  • se det egna värdet i det lokala samhällets sammanhang
  • se värdet i att frivilligt dela med sig för att berika livet runt om
  • testa sig och utvecklas såväl som ledare som följare

Äldre deltagare

När kulturprogrammet avslutas efter nio veckor kommer vi att framföra ”Rävens och tranans dans” på de äldreboenden där vi har genomfört kulturprogrammet. Det blir en föreställning som byggs upp av de reflektioner och känslor som träffarna ”Rävens och tranans sång” väckt hos de äldre deltagarna.

Dessa känslor kommer att gestaltas i en dansföreställning som framförs av barnen och som kommer att innehålla visuella detaljer, såsom kostymer och rekvisita. De asylsökande barnen från Ukraina kommer själva att arbeta med såväl showen som rekvisitan i olika workshops där de får skapa med vuxna, till exempel en klassiskt utbildad dansare, en sömmerska med flera. Till föreställningen bidrar också live musik från lokal duo bestående av två pensionärer, som sen avrundar föreställningen med en konsert.

- Projekten är viktigt för oss i och med att de stärker vår kreativa gemenskap inom

Ukrainska barn

föreningen. Projektet resulterar i ökad kompetens inom bland annat scenkonst, kommunikation, ledarskap, samarbetsförmåga samt andra färdigheter (t.ex. att jobba med textilier och sy, decoupage, m.m.), är ledaren och samarbetspartnern Eva Lavoies, från den ideella föreningen Walk the Talk, egna ord kring projektet.

- Projektet resulterar i nya kontakter i och runt Vadstena, vilket stärker föreningens handlingskraft i det lokala samhället. Det ger deltagarna upplevelser som bekräftar värden som ett hållbart samhälle vilar på: alla människors lika värde, nyfikenhet och tolerans, att se på olikheter som tillgång, solidaritet och vikten av att frivilligt engagera sig i kultur och sociala projekt. Programmet inspirerar barnen för liknande engagemang i framtiden.

Syftet är att omvandla potentiella samhällsekonomiska förluster som mottagandet av krigsflyktingar från Ukraina kan medföra i det svenska samhället till vinster.