Kropp och hälsa

Stärk ditt försvar

Har du känt dig orolig och utsatt på vägen hem en mörk kväll? Då är du inte ensam. Ett sätt att mildra oron, minska risken för att något händer och kanske också klara dig ur ett överfall, är att lära dig att försvara dig – något som allt fler också gör.

Text: Sofia Eriksson | Foto: Sofia Sabel

Mer än var femte kvinna, eller 23 procent, har någon gång det senaste året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad, enligt SCB. Enligt statistik från BRÅ, brottsförebyggande rådet, anmäldes 2016 omkring 88 600 misshandelsbrott och 20 300 sexualbrott i Sverige. Siffrorna visar också på en ökning jämfört med året innan.

Ett sätt att mildra oron, minska risken för att något händer och kanske också klara sig ur ett överfall, är att lära sig att försvara sig – något som allt fler tjejer också gör.

På Medborgarskolans kurser i självförsvar lär du dig grundläggande kunskaper och knep inom försvarsteknik och hur du ska agera för att förebygga överfall. Två och två övar ni på situationer som förhoppningsvis aldrig inträffar. Kurserna riktar sig särskilt till kvinnor, från 13 år och uppåt.