Djur och natur

Stort intresse för att ta jägarexamen

Människan har jagat sedan urminnes tider och intresset för jakt verkar bara öka. Kanske är det en kombination av att vilja veta vad man äter och ett ökat behov av att få koppla ned, koppla bort och vara i naturen. Marina Jensen är en av Medborgarskolans ledare som håller jägarexamenskurser.

– Jag har jagat hela mitt vuxna liv, men det var absolut inte någon självklarhet från början. Min mamma jagade och när jag var ung tyckte jag det var hemskt att de sköt djur. Men när hon skulle ­sluta ville jag gärna köpa hennes vapen eftersom jag sedan ungdomsåren ägnat mig åt skytte, ­berättar Marina.

Några vapen fick hon dock inte köpa utan att först ta jägarexamen, eftersom det krävs för att man ens ska kunna ansöka om vapenlicens.

– Jag har alltid gillat att skjuta och har skjutit på skjutbana sedan jag var 15 år och har även tävlat på lägre nivåer. Men det var innan jag fick barn, säger Marina och skrattar.

Hon började med luftgevärsskytte och där­efter blev det en hel del lerduveskytte, vilket görs med hagelgevär.

Själva jakten började hon med när hon var 25, ett år efter att hon tog sin jägarexamen.

– Det är roligt att skjuta, även om jag i dag inte skjuter i närheten av vad jag gjorde när jag var yngre så skjuter jag såklart in mina jaktvapen varje år och träningsskjuter. Det behöver man göra om man ska jaga.

Sedan mars är Marina en av Medborgar­skolans kursledare och håller intensivkurser som är ­fysiskt på plats.

– Jag håller inga digitala utbildningar, även om Medborgarskolan har sådana. Dels för jag gillar att träffa människorna och dels för att jag själv inte är så digital att det skulle kännas bekvämt.

Att det är en intensivkurs innebär att hela teori­delen äger rum under en och samma helg.

– Det som är så roligt med de här ­kurserna är att det är så blandat med människor. Alla ­åldrar, den yngsta som varit med har varit 14 och den äldsta över 70.

Sedan är det både män och ­kvinnor samt personer från alla typer av ­yrken. Och även om man inte känner någon innan så svetsas gruppen alltid samman och efter en halv dag är det som vi alla känt varandra i ­evigheter, vilket ger en skön stämning som känns helt ­fantastik. Det ger jättemycket energi!

Den gemensamma nämnaren för deltagarna, förutom att alla såklart har som mål att få sin jägarexamen, brukar vara intresset för naturen. Viljan att vistas utomhus och viljan att lära sig allt som ingår i en jägarexamen.

– Eftersom jag håller intensivkurser ska jag inte förneka att det är en tuff utbildning. Det är mycket som ska läsas på och förstås, ­vilket ­kräver att man som deltagare läst på innan ­kursen börjar.

Utbildningen handlar om allt från regler och ­juridik till hundhållning, jakttider, olika viltslag som man får jaga och artkännedom.

– Det finns väldigt många olika fågelarter man måste känna igen, eftersom det finns många ­olika fåglar man får jaga. Dessutom handlar ­kursen en hel del om viltvård. Hur vi ska värna om viltet, för vi vill ju ha en bra stam och att vi skjuter rätt mängd.

Text: Marie Stenquist Foto porträtt: Mariana Junell