Syftet med att ta jägarexamen är att du ska bli en välutbildad och ansvarsfull jägare. Genom jägarexamen får du den grundkunskap du behöver om jakt, viltvård, artskydd, lagar och regler.

Precis som inom många andra områden blir en jägare aldrig färdiglärd. Det finns alltid saker att utveckla och bli bättre på. Med den nödvändiga jägarexamen i botten får du en stabil grund att stå på och kan därifrån utvecklas och bli en ännu bättre jägare. Har du länge drömt om att ge dig ut i skogen på ditt första pass?

Jägarexamen på många orter

Gör slag i saken och gå en jägarexamenskurs hos oss på Medborgarskolan. Vi erbjuder flera kurser i jägarexamen på många platser runt om i Sverige. Alla våra kurser i jägarexamen leds av erfarna kursledare som själva har flera års erfarenhet av jakt och viltvård.

Vad är en jägarexamen?

En jägarexamen är en bred grundutbildning inom jakt och viltvård. För att få tillstånd att inneha jaktvapen i Sverige krävs en godkänd jägarexamen. Själva examen består av ett teoriprov och ett praktiskt prov (med tre delprov). Jägarexamensprov arrangeras av de två jägarorganisationerna i Sverige, Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet. Medborgarskolan har ett nationellt samarbete med Jägarnas Riksförbund.

Teoretiska delen

Det teoretiska provet för jägarexamen innefattar 70 frågor om alltifrån lag och rätt till ekologi och artkännedom. För att få godkänt måste du ha minst 60 rätt. Under kursen i jägarexamen får du anvisningar om vilka böcker du behöver för att kunna läsa in dig på all nödvändig kunskap.

Praktiska delen

För att bli en godkänd jägare krävs fullständiga kunskaper i säker vapenhantering. Den praktiska delen i jägarexamen består av tre prov:

1. Hantering av hagelgevär, provet består av fyra delar:

  • Säker hagelgevärshantering
  • Avståndsbedömning
  • Lerduveskjutning
  • Skjutning mot markmål

2. Hantering av kulgevär, provet består av att uppvisa säker kulgevärshantering och precisionsskjutning

3. Högviltsprov, innebär att skjuta mot både stillastående och rörliga mål, älgar eller andra djur i papp.

Avståndsbedömningar vid skytte

Uppskjutningen sker vid en skjutbana och vid provtillfället finns alltid en provledare med. Provledaren testar dig på de olika momenten som ingår. Som blivande jägare ska du visa att du kan hantera vapnet på ett säkert och korrekt sätt.

En viktig del handlar om att kunna göra rätt avståndsbedömningar. Provtagaren får under examinationen gå en slinga där detta moment ingår. Under slingan dyker pappdjur upp som du som provtagare ska agera på. Du har fem sekunder på dig att visa om du tänker skjuta eller inte.

De flesta skadeskjutningar som sker beror på att jägaren inte har bedömt avståndet rätt. Därför är detta ett väldigt viktigt moment som ingår i jägarexamen.

Bli en ansvarsfull jägare kräver kunskap

I jägarexamen ingår att du ska veta hur du ska agera i flera olika situationer. Till exempel hur du ska bemöta människor som inte är jägare men som du kanske stöter på i skogen under jakten. Det kan vara svampplockare eller andra människor som av någon anledning befinner sig där du jagar. Alla människor är inte vana vid vare sig jakt eller vapen och du som jägare behöver ha grundläggande kunskaper om hur du ska agera när du möter en annan människa i skogen under en jakt.

Vådaskjutningar

När du tar jägarexamen får du lära dig hur vådaskjutningar ska undvikas. Det kan till exempel handla om att ställa ifrån sig vapnet om man behöver klättra över ett stängsel eller annat hinder i skogen. Ett annat exempel är att aldrig ställa ifrån sig ett laddat vapen utan att göra patron ur (eller bryta vapnet). Denna typ av kunskaper och mycket mer ingår i att ta jägarexamen.

Ansöka om jaktlicens

När du blivit godkänd på både den teoretiska och praktiska delen får du ett jägarbevis och kan ansöka om jaktlicens hos polisen. Det är polisen som avgör om du är lämplig att inneha skjutvapen. För att få en vapenlicens kontrollerar polisen din lämplighet, bland annat om du förekommer i något brottsregister. En avgift tillkommer för varje skjutvapen som innehas. Du behöver också ett statligt jaktkort som är ett bevis på att du som jagar betalat viltvårdsavgiften.

Hur svårt är det att ta jägarexamen?

Att ta jägarexamen kräver både teoretiska och praktiska kunskaper. Det krävs träning för att klara av proven. De praktiska proven innebär att kunna fokusera och att vara stadig på handen, ha god balans och att allmänt vara alert och följa med på vad som händer.

Leds av erfarna jägare

Medborgarskolans kursledare är själva erfarna jägare och har stor kunskap i att lära ut alla viktiga moment som krävs för att ta jägarexamen. För att klara det teoretiska provet krävs egen inläsning av kurslitteraturen. För att bli godkänd på provet krävs minst 60 rätt av 70 frågor. För att klara det praktiska provet krävs skjutträning utöver kursen i jägarexamen.

Hur lång tid tar det?

Det finns människor som i princip har vuxit upp i en jägarfamilj, som tidigt lärt sig hantera ett luftgevär eller liknande. Det finns också de som aldrig någonsin hållit i ett vapen men som älskar naturen och som länge funderat på att ta jägarexamen. Det är med andra ord svårt att säga hur lång tid det tar. Det är individuellt. För en del går det snabbt och lätt och för andra krävs det att man lägger mer tid. Generellt kan man säga att det krävs övning för att klara både det teoretiska och det praktiska provet. Det finns alltid möjlighet att göra omprov om examinationen inte skulle gå vägen.

Bli en jägare på din ort

Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser i jägarexamen är populära och brukar ofta bli fullbokade. Vi har återkommande kurser i jägarexamen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå och på många fler orter. Gå gärna in och titta i vårt utbud om jägarexamenkurs finns på just din ort eller i ditt län.

Så tar du jägarexamen på Medborgarskolan

Gå in och titta i vårt kursutbud och anmäl dig till den kurs du vill gå. Välj ort eller län för att söka om kurs i jägarexamen finns där du vill gå. För att ta jägarexamen behöver du köpa kurslitteratur, de böcker som ingår att läsa till teoridelen anges i respektive kursbeskrivning. Du får en erfaren kursledare som förbereder dig för de praktiska proven kring uppskjutning med mera.

Intensivkurser

På Medborgarskolan kan du gå en intensivkurs för att ta jägarexamen. Det är en snabbkurs för att ta jägarexamen som innebär att du själv tar ansvar för att läsa in teoridelarna. Intensivkurserna genomförs under en kortare tid, ofta under två helger. Det du behöver tänka på när det gäller jägarexamen intensivkurs är att i god tid innan start beställa hem kurslitteraturen som krävs för att klara teoriprovet. Det finns möjlighet att göra omprov om du skulle missa teoriprovet eller det praktiska provet. Din kursledare kan berätta mer om vad som gäller vid eventuella omprov.

Distanskurser

Medborgarskolan har ett brett utbud av distanskurser. När det gäller jägarexamen går det utmärkt att själv läsa in teoridelen. Själva praktiska delarna kräver övning på skjutbana och liknande. Och därför kan en intensivkurs som beskrivs ovan passa dig som vill sitta på distans och själv läsa in teorin.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs för att kunna ta jägarexamen. Kursen jägarexamen är öppen för alla som har ett intresse för jakt och viltvård. Även du som har ett stort intresse för natur och friluftsliv kan finna intresse av att gå kurs och ta jägarexamen.

Detta kommer du att få lära dig inför examen

På våra kurser i jägarexamen får du lära dig de grundläggande teoretiska och praktiska delarna som behövs för att bli en säker och ansvarsfull jägare. Under kursens gång får du den teoretiska kompetensen och praktiska träningen du behöver för att ta jägarexamen. Du får också möjlighet att träffa andra kursdeltagare och utbyta erfarenheter. Utöver kurstillfällena kan det vara bra att öva enskilt på de olika momenten.

De teoretiska delarna handlar bland annat om:

  • Jakten och olika metoder
  • Viltkunskap
  • Vapenkännedom
  • Jaktlagstiftningen
  • Jägarens ansvar och rättigheter

För att klara det teoretiska provet rekommenderas en viss del självstudier mellan sammankomsterna.

Provet genomförs på skjutbana

Det praktiska provet genomförs under organiserade former på någon av landets skjutbanor och övningsslingor. Kursledaren går igenom vad som kommer att krävas för att klara det praktiska provet, hur mycket övning som krävs med mera. Det är individuellt hur mycket tid var och en behöver lägga på teoridelarna respektive de praktiska skjutmomenten.

Priser och kostnader

Kostnaden för att ta jägarexamen kan variera beroende på om du går en intensivkurs eller en vanlig kurs. Priset kan också variera utifrån respektive kursupplägg. I vårt utbud kan du själv söka fram den jägarexamenskurs som du är intresserad av, priset anges alltid i kursbeskrivningen. Utöver själva kursen tillkommer provavgifter och avgifter för eventuella omprov.

Medborgarskolan och Jägarnas Riksförbund

Medborgarskolan har ett föreningssamarbete med Jägarnas Riksförbund som är en ideell medlemsorganisation med anslutna avdelningar över hela landet. Jägarnas Riksförbund arbetar med frågor som berör jakt och viltvård. Samarbetet med Jägarnas Riksförbund syftar till att tillsammans verka för att utbilda jägare och öka kunskap och förståelse för jakt och natur och miljö i Sverige. Samarbetet syftar även till att jobba för att öka tillgängligheten och möjligheterna för ungdomar och personer med rörelsehinder att kunna jaga.

Jägarexamen ligger i tiden

I dag finns ett ekologiskt tänkande i stort i samhället. Att värna om vår natur och klimatet i stort ligger högt upp på agendan. Många som jagar upplever en tillfredsställelse i att viltkött är fritt från antibiotika och kommer från djur som fått leva fritt hela livet. Att lära sig ta hand om köttet och att utveckla sina färdigheter inom viltköket är ytterligare något som du som jägare kanske lockas av.

Matlagning med jaktlaget

Att vara jägare innebär ofta ett brett intresse inom för djur och natur och inte helt sällan för matlagning. I synnerhet för viltköket. Medborgarskolan erbjuder flera kurser inom matlagning. Kanske har du och ditt blivande jaktlag ett intresse för just viltköket. Skogens skafferi erbjuder en mängd olika varor, förutom själva viltköttet av olika slag kan maten få en extra touch av svamp, bär och andra smaker från skogen. Varför inte starta en studiecirkel i att tillaga vilt? För dig med intresse för mat och matlagning i kombination med jaktintresse kan det bli en fullträff. Starta en studiecirkel via Medborgarskolan, vi kan hjälpa dig att komma igång.

Utbilda dig vidare

Som färdig jägare kan du vidareutbilda dig. En populär kurs för färdiga jägare handlar om eftersök vilket innebär att du som jägare kan hjälpa till att spåra upp och avliva skadade djur, efter trafikolyckor till exempel. Kontakta oss om du är intresserad av att vidareutbilda dig inom jakt och viltvård.

Hundkurser för jägare

Många jägare är också hundägare. Kanske har du tankar på att skaffa hund? Eller så har du redan hund och vill lära dig mer? På Medborgarskolan finns ett brett utbud av hundkurser, allt ifrån valpkurser till vardagslydnad. I vårt utbud kan du själv söka om det finns en hundkurs nära dig.

Vänta inte på ett bättre tillfälle

Har du gått och drömt om att ge dig ut i skogen och jaga, känna gemenskapen i ett jaktlag och uppleva naturen när den är som bäst? Då föreslår vi att du slutar att vänta, gör slag i saken och boka in dig på en jägarexamenskurs. För att få tillstånd att jaga krävs det att du har en jägarexamen i botten.

Genom att ta den nödvändiga utbildningen blir du inte bara en ansvarsfull och kunnig jägare, du får också gå en rolig kurs tillsammans med människor med liknande intressen. Gör slag i saken och boka dig på en kurs i jägarexamen redan idag. Vem vet, kanske sitter du på ditt första pass redan om en månad?

Vårt utbud inom Jägarexamen

Din sökning"" visar 67 resultat i

Sortera på:

Läs vidare om "Jägarexamen"
Kurs
Nyhet

Jägarexamen

Ort: VarbergStartdatum: 16 Okt 2024Tid: 18:00-21:00Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: OnsdagarPris: 3 150 kr
Läs vidare om "Jägarexamen"
Kurs

Jägarexamen

Ort: EnköpingStartdatum: 22 Aug 2024Tid: 18:00-21:00Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: TorsdagarPris: 3 750 kr
Läs vidare om "Jägarexamen, intensivkurs"
Kurs
Intensivkurs

Jägarexamen, intensivkurs

Ort: KungsbackaStartdatum: 18 Okt 2024Tid: 18:00-21:00Antal tillfällen: 6 st tillfällenDagar: Tis, Fre-SönPris: 2 995 kr
Läs vidare om "Jägarexamen, intensivkurs"
Kurs
Intensivkurs

Jägarexamen, intensivkurs

Ort: GöteborgStartdatum: 27 Sep 2024Tid: 18:00-21:00Antal tillfällen: 6 st tillfällenDagar: Tis, Fre-SönPris: 2 995 kr
Läs vidare om "Jägarexamen, intensivkurs"
Kurs
Intensivkurs

Jägarexamen, intensivkurs

Ort: KungsbackaStartdatum: 6 Sep 2024Tid: 18:00-21:00Antal tillfällen: 6 st tillfällenDagar: Tis, Fre-SönPris: 2 995 kr

Relaterade artiklar

Djur och natur

Stort intresse för att ta jägarexamen

Människan har jagat sedan urminnes tider och intresset för jakt verkar bara öka. Kanske är det en kombination av att vilja veta vad man äter och ett ökat behov ...

15 augusti 2023
Läs vidare om "Stort intresse för att ta jägarexamen"

Ämnen inom djur och natur

Utforska ämnesområde