Tillsammans sprider vi kunskap som förebygger övergrepp

En viktig del i Medborgarskolans verksamhet är samarbeten med olika föreningar, verksamheter och privatpersoner. Ett av dessa samarbeten är tillsammans med föreningen Paraply, en ideell organisation som arbetar för en värld fri från sexuella övergrepp på barn.

Selma Koso är grundare och ordförande för Paraply. Hon är en eldsjäl som brinner för frågor som främjar kvinnors och barns trygghet. Parallellt med Paraply arbetar hon även som verksamhetsansvarig på en kvinnojour i Stockholm.

– Paraply har även startat upp verksamheter i Bosnien och Hercegovina. Så vår verksamhet börjar ta form även internationellt, berättar Selma.

Berätta om Paraply och vad ni arbetar för

– Paraply är en ideell förening och vår vision är en värld fri från sexuella övergrepp på barn. För att uppnå den visionen arbetar vi med de fyra fokusområdena förebyggande, opinion, kommunikationsverktyg och stöd. I det förebyggande arbetet utbildar vi barn och ungdomar samt vårdnadshavare och yrkesverksamma i vad sexuella övergrepp är, hur man kan upptäcka, bemöta och hjälpa det utsatta barnet. Vi arbetar även för att öka medvetandet i samhället genom exempelvis kampanjer, berättar Selma.

– Vi arbetar dessutom med att ta fram verktyg som bygger broar i kommunikationen mellan barn och vuxna. Ett exempel på ett sådant verktyg är barnboken Kim har en hemlighet, som kan användas för att närma sig ämnet tillsammans med ett barn som man misstänker har blivit utsatt.

– Det viktigaste är trots allt att finnas där för de som behöver oss och därför erbjuder vi stöd online både för utsatta och anhöriga.

Hur har covid-19 påverkat ert arbete?

– Förra året ställde vi tyvärr in flera av våra preventiva insatser. Vi har även ställt om en hel del andra arbeten som vi gör. Vi har dock lanserat vårt chattstöd tidigare än planerat. Med pandemin ökar utsattheten samtidigt som möjligheterna till att söka stöd begränsas då den utsatta ofta lever under samma tak som sin förövare. En chatt möjliggör en diskretare form av stöd.

Hur ser er samverkan ut med Medborgarskolan?

– Vi är väldigt glada över att ha inlett ett samarbete med Medborgarskolan, vilket blev officiellt under 2020. Vi kommer främst samarbeta kring våra preventiva satsningar så som föreläsningar, webbinarium och cirkelträffar för vårdnadshavare. Just nu arbetar vi med förberedelserna inför vårt webbinarium som ges online den 24 april.

Under webbinariet Våga se får deltagarna lyssna till experter som bidrar med kunskap och verktyg som kan användas för att skydda barn från sexuella övergrepp som begås fysiskt eller online.

Hur ser ni på folkbildningens betydelse och det ni arbetar för?

– Folkbildning är en stor och viktig del av vårt samhälle. Kunskap är makt, och den här typen av kunskap ska vara tillgänglig för alla, något både vi och Medborgarskolan arbetar för. Det är allt för många som inte har tillräcklig kunskap om vad sexuella övergrepp är och hur vi kan förebygga det. Vi vet att mörkertalet av utsatta är stort och att många känner sig ensamma i sin utsatthet. Det vill vi så klart förändra och ju fler vi är desto kraftfullare blir vi i arbetet för att eliminera sexuella övergrepp på barn.