Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

En mor tar en bild med sitt barn
Kurs

Aktivt Föräldraskap (DIGITALT) - Att vårda dina relationer har aldrig varit viktigare

Startdatum
26 Jan 2021
Tid
18:00-20:15
Dagar
Tisdagar
Antal tillfällen
6 st
Ledare
Linda Häggqvist
Nummer
50090
Pris
250 kr

Om arrangemanget

Kursen Aktivt Föräldraskap har hjälpt tusentals svenska familjer att bygga starkare relationer och hitta mer kraft, glädje och samarbete i vardagen. Nu finns den också som digitalkurs för att du ska kunna utveckla ditt föräldraskap här och nu, utan att behöva träffas fysiskt.

Aktivt Föräldraskap - Att vårda dina relationer har aldrig varit viktigare

Det är en oerhört speciell tid vi befinner oss i just nu. Många känslor och många nya situationer att anpassa oss till, på kort tid dessutom.
En utmaning många av oss ställs inför är omställningen att plötsligt leva inpå varandra på ett sätt vi kanske inte är vana vid. Men detta kan också vara en möjlighet att verkligen vårda relationerna och bygga ännu star-kare band till dem vi har i vår närhet.

Kursen Aktivt Föräldraskap har hjälpt tusentals svenska familjer att bygga starkare relationer och hitta mer kraft, glädje och samarbete i vardagen. Nu finns den också som digitalkurs för att du ska kunna utveckla ditt föräldraskap här och nu, utan att behöva träffas fysiskt. Det är en kurs för dig som vill stärka relationen till ditt barn, få inspiration och konkreta verktyg till din unika familj och vardag.

Med kursen Aktivt Föräldraskap får du hjälp att minska konflikterna, förbättra kommunikationen, öka glädjen, gemenskapen och samarbetet i hemmet från dag ett.

Är du nyfiken på att se vilken skillnad Aktivt Föräldraskap kan göra för dig och din familj?

Denna utbildning är skapad för dig som vill bygga en starkare relation till de förskolebarn och skolbarn du lever eller arbetar med. Kursen in-troducerar dig till det speciella förhållningssätt som genomsyrar alla Familjeakademins utbildningar och som hjälpt hundratusentals familjer att minska konflikterna, förbättra kommunikationen och öka glädjen och samarbetet i hemmet.

Ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänslan hos både barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer.

I en trygg och uppmuntrande miljö får du möj-lighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen och rustas med modeller för att förstå både dig själv och ditt barn samt kraftfulla färdigheter för att börja skapa det liv och de relationer du verk-ligen vill ha i ditt liv.

Kursmål Aktivt Föräldraskap

Syftet med kursen Aktivt Föräldraskap, är att öka medvetenheten och förstå-elsen både för dig själv och ditt barn samt förståelsen för vad ni vill och vad ni behöver. Målet är att du skall hitta den du är och vill vara som förälder, att du skall finna trygghet i den du är och bli mindre beroende av omgivningens på-tryckningar och åsikter. Målet är en smidigare vardag där du har både model-ler och färdigheter som hjälp och stöd i ditt föräldraskap och som människa.

Upplägg

Kursen består av 12 kurstimmar, 6 tillfällen a 2 timmar. Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid och erfarenhetsutbyte.

För vem

Denna föräldrakurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vux-enskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till ditt barn.

Ur innehållet

• Syftet med föräldraskapet

• Ledarstilar

• Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet

• Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

• Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbets-förmåga

• Hur vi kan förstå vårt eget och barnets beteende utifrån existentiella behov

• Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap

• Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

• Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

• Kommunikationsfärdigheter

• Problemlösning

• Att skapa gemenskap och tillhörighet i familjen

Kursstart: Tisdagen den 19 Januari

Tid: 18:00 - 20:15

Plats: Vid din dator, mobil eller surfplatta - Sista anmälningdag är den 25 augusti. När du anmält dig får du ett mail med din inloggningslänk!

Kostnad: 250 kr, studiematerial ingår i kursen och skickas till din hemadress!

Pris

Deltagaravgift: 250 kr

Summa: 250 kr

Utforska ett ämnesområde