Ort
Distans
Startdatum
5 Sep 2024
Tid
18:30-20:00
Dagar
Torsdagar
Antal tillfällen
6 st
Nummer
78511
Pris
350 kr

Om arrangemanget

Kursen Aktivt Föräldraskap har hjälpt tusentals svenska familjer att bygga starkare relationer och hitta mer kraft, glädje och samarbete i vardagen.

Aktivt Föräldraskap - Digitalt

Aktivt föräldraskap Tonår

Denna utbildning är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap eller ledarskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till tonåringar i åldern 11-18 år.

Aktivt Föräldraskap Tonår introducerar dig till det speciella förhållningssätt som genomsyrar alla Familjeakademins kurser. Ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänsla för såväl barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer. I en trygg och uppmuntrande miljö får du möjlighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen och rustas med kraftfulla färdigheter för att börja skapa det liv och de relationer du verkligen vill ha i ditt liv.

Kursmål Aktivt Föräldraskap Tonår 

Syftet med kursen Aktivt Föräldraskap Tonår är att öka medvetenheten och förståelsen både av dig själv och din tonåring samt vad ni vill och vad ni behöver. Målet är att du skall hitta den du är och vill vara som förälder, att du skall finna trygghet i den du är och bli mindre beroende av omgivningens påtryckningar och åsikter. Målet är en smidigare vardag där du har både modeller och färdigheter som hjälp och stöd i ditt föräldraskap och som människa.

Upplägg

Kursen består 6 tillfällen.

Kursen varvar teori, dialog, reflektionstid, erfarenhetsutbyte och övningar.

För vem

Denna kurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vuxenskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till barn i åldern 11-18 år 

Ur innehållet

- Tonårstiden Nu och Då

- Syftet med föräldraskapet

- Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker

- Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet

- Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

- Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga

- Bekräftelse och uppmuntran

- Intressera dig för din Tonåring som individ – Vem är du?

- Hur vi kan förstå vårt eget och tonåringens beteende utifrån existentiella behov

- Inflytande vs. Kontroll

- Färdigheter som bygger inifrån

- Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap

- Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

- Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

- Kommunikationsfärdigheter

- Problemlösning

- Personliga gränser

- Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!

- Att ge stöd utan att ta över

- Att skapa gemenskap och tillhörighet i en familj med tonåringar

- Att släppa taget utan att tappa kontakten

Studiebok och övningshäfte ingår i kurspriset och skickas till din hemadress efter första kurstillfället.

Pris

Deltagaravgift: 350 kr

Summa: 350 kr

Utforska ämnesområde