Ort
Skellefteå
Startdatum
25 Sep 2024
Tid
18:00-20:00
Dag
Onsdag
Antal tillfällen
1 st
Nummer
56816
Pris
0 kr

Om arrangemanget

Det finns över 100 nationaliteter i Skellefteå - personer som ska mötas i den nya vardagen. Kom, lyssna och lär dig mer om kvällens land! There are over 100 nationalities in Skellefteå - people who will meet in the new everyday life. Come, listen and learn more about the country of the evening!

”Ett land -en kväll” är en mötesplats för alla, både nya och gamla Skellefteåbor och självklart är hela familjen välkomna.
"One country - one evening" is a meeting place for everyone, both new and old Skellefteå residents and of course the whole family is welcome.

Kvällarna leds av ett team från utvalt land. Deltagarna får till exempel ta del av landets mat (obs. aptitretare), musik, sång, dans och kanske testa ett hantverk – men också få lära sig mer om landet och se de kulturella skillnaderna mellan landet och Skellefteå.
The evenings are led by a team from a selected country. The participants can for example take part in the country's food (note. appetizer), music, singing, dancing and perhaps try a craft – but also learn more about the country and see the cultural differences between the country and Skellefteå.

Kvällen är ett samarbete mellan Medborgarskolan, Welcome house Skellefteå och Expats & Friends Association (EFA)  - för att platsens invånarna ska kunna lära känna varandras kulturer bättre.
The evening is a collaboration between Medborgarskolan, Welcome House Skellefteå and Expats and Friends so that the inhabitants of Skellefteå can get to know each other's cultures better.

Språket för kvällen är engelska. Arrangemanget är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig! 
The language of the evening is English. The event is free of charge but you need to sign up (use the blue button "Anmäl dig här" below)!

Välkommen till Medborgarskolans lokaler på Storgatan 37!
Welcome to Medborgarskolan on Storgatan 37!

Ort

Medborgarskolan Skellefteå

Storgatan 37 B, Skellefteå

Visa på karta

Utforska ämnesområde