Ort
Sorsele
Startdatum
16 Jun 2024
Tid
12:30-16:00
Dag
Söndag
Antal tillfällen
1 st
Nummer
53471
Pris
550 kr

Om arrangemanget

Ska du börja övningsköra för B-körkortet eller ska du handleda någon som ska övningsköra i vår? Då kan du läsa den obligatoriska introduktionsutbildningen för privat övningskörning hos oss.

Denna introduktionsutbildning ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elever vägledning inför den privata övningskörningen.
Den ska bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:
- Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
- Hur man planerar och strukturerar övningskörning
- Viktiga faktorer för trafiksäkerheten

I teorin ingår även moment om miljö och sparsam körning. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation.

UPPLÄGG
En introduktionsutbildning omfattar 3 timmar teori exklusive paus.
Handledare och elev behöver inte gå introduktionsutbildningen tillsammans.

EFTER KURSEN
När kursen genomförts rapporteras denna till Transportstyrelsen via en e-tjänst. 
När eleven har fått sitt körkortstillstånd och både elev och handledare har gått handledarutbildning kan handledaren då ansöka om tillstånd att vara handledare.
När handledaren har fått tillstånd att vara handledare kan övningskörningen påbörjas!

FÖRKUNSKAPER

Handledaren ska ha fyllt 24 år och inneha giltigt körkort sedan minst 5 år. Har du fått ditt körkort återkallat de senaste tre åren finns risk att du inte kan bli handledare. Läs mer om kraven på handledaren här: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/korkort/handledarskap-och-ovningskorning/handledare/ Eleven ska vara fyllda 15 år och 9 månader (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år). För handledare som redan har gått en introduktionsutbildning gäller utbildningen i 5 år från det datum den genomfördes. Det krävs dock ansökan och godkännande för varje elev du ska övningsköra med. Du får ha max fem personer på ditt handledartillstånd. 

 

SPRÅK

Utbildningen sker på Svenska. För att kunna genomföra din utbildning måste du förstå och kunna prata svenska så att du kan delta i samtal och grupparbete.


KURSLEDARE
Alla våra kursledare är godkända av Transportstyrelsen


KURSMATERIAL
Vi använder Handledarboken för säkrare mängdträning. Kurslitteraturen ingår i deltagaravgiften. 

LEGITIMATION
Kom 15 minuter innan kursstart för legitimationskontroll.

Startdatum är preliminärt. Vid för få anmälda kan startdatum flyttas fram eller ställas in. Invänta alltid kallelse från Medborgarskolan Storuman.

Pris

Deltagaravgift: 550 kr

Summa: 550 kr

Utforska ämnesområde