Ort
Jönköping
Startdatum
17 Sep 2024
Tid
18:30-21:00
Dagar
Tisdagar
Antal tillfällen
20 st
Nummer
44739
Pris
3 795 kr

Om arrangemanget

Välkommen till vår omfattande jägarskola, där vi erbjuder en djupgående utbildning i allt som rör jakt och naturvård. Kursen är utformad för att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli en ansvarsfull och kunnig jägare. Under kursens gång kommer vi att täcka följande områden:

Ekologi: Förståelse för ekosystem och de ekologiska sammanhangen som påverkar viltet.
Artkunskap: Grundläggande och avancerad kunskap om fåglar och däggdjur som är relevanta för jakt.
Vapen och ammunition: Utförlig genomgång av olika vapen och ammunitionstyper, deras användning och säkerhet.
Lagstiftning: Genomgång av de lagar och regler som gäller för jakt i Sverige.
Tillvaratagande av vilt: Praktiska kunskaper i hur man tar tillvara på vilt på ett korrekt och effektivt sätt.
Jaktmetoder: Olika metoder och tekniker för jakt, inklusive strategi och planering.
Eftersök: Tekniker och metoder för att spåra och finna skadat vilt.
Efter att kursen och de teoretiska proven är avklarade, erbjuder vi deltagarna en praktisk kurs på Norrahammars skjutbanor. Denna praktiska kurs är utformad för att förbereda er inför de praktiska proven som krävs för att erhålla jägarexamen.

Deltagande i den praktiska kursen är frivilligt men starkt rekommenderat, eftersom den är specialanpassad för att säkerställa att ni uppfyller alla krav och klarar de praktiska proven med god marginal.

Gå med i vår jägarskola och ta det första steget mot att bli en kvalificerad jägare!

FÖRKUNSKAPER:

Inga förkunskaper krävs 

KURSLEDARE:

Jag som kommer att hålla I kursen Jägarskolan , heter Torbjörn Ljungberg. Jag är 59 år och bor någon mil, söder om Jönköping.

Jag har ett förflutet, som utbildare inom försvarsmakten med tjänstgöring inom flera truppslag och förband.

Jag har även arbetat inom vapenbranchen i alla delar av producentkedjan. I tio år jobbade jag i Hagfors, hos en vapenhandlare/generalagent, där jag tjänstgjorde i butik och verkstad, men i huvudsak som skjutinstruktör med kunder och andra skyttar.

Jag har själv tävlat under många år, främst i lerduveskytte men även jakt- & bänkskytte. Dessutom även fuskat lite med enhandsvapen men mest för skoj.

Idag är jag ansvarig för jägarexamensverksamheten i Norrahammars jakt-& sportskytteklubb. När det gäller jägarskola och examen, så har jag sysslat med det i över 25 år. Till att börja med som kursledare åt ett flertal studieförbund. De senaste 20 åren har focus legat på provledarrollen. Numera har jag tagit en time out som provledare för, att kunna jobba med kursverksamheten igen. NVV:s regler gör att man måste välja. Jag tycker lika mycket om båda rollerna, att som provledare se provtagaren glädjeuttryck, när man klarar ett prov på ett korrekt sätt, eller att som kursledare lära ut och guida eleven till godkända prov.

Jag har inte nämnt något om jakt än, men jag är uppvuxen med jakt och skytte, så jag kan väl säga att jag har jagat större delen av mitt liv. Under de åren har jag haft turen, att uppleva de boomar med älg, rådjur och även vildsvin. Idag är nog favoritjakten, lock och vak på räv och kanske även pürschjakt på råbock.

Jag tycker det är viktigt, att en kursledare besitter en stor erfarenhet inom sitt område, men det hjälper inte om man inte kan förmedla sina kunskaper på ett bra sätt. Därför bör man även ha lite didaktiska och pedagogiska kunskaper. Då blir det ett bra koncept.

Jag ser fram emot att få träffa er alla på kursen i höst.

KURSLITTERATUR: 

Vi kommer använda boken Din väg till Jägarexamen - Dan Törnström, som finns att beställa på bl a Bokus.se. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen.
(Beställ ingen bok innan du fått en kallelse till kursen)

ÖVRIGT:

Kostnad för provtillfälle tillkommer

BRA ATT VETA:
Kallelse till kursen kommer ca en vecka innan start som en bekräftelse på att kursen startar. Med kallelsen följer fakturan på kursavgiften.
Det går bra att delbetala kursavgiften, ange vid anmälan.

Välkommen!

Ort

Medborgarskolan Jönköping Kunskapssalar

Kämpevägen 35, Jönköping

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 3 795 kr

Summa: 3 795 kr

Relaterade artiklar

Djur och natur

Stort intresse för att ta jägarexamen

Människan har jagat sedan urminnes tider och intresset för jakt verkar bara öka. Kanske är det en kombination av att vilja veta vad man äter och ett ökat behov ...

15 augusti 2023
Läs vidare om "Stort intresse för att ta jägarexamen"

Utforska ämnesområde