Ort
Luleå
Startdatum
26 Sep 2024
Tid
18:30-21:00
Dagar
Torsdagar
Antal tillfällen
10 st
Nummer
56332
Pris
1 995 kr

Om arrangemanget

Kustskepparintyget är en påbyggnadsdel av förarintyget, detta intygar att du har rätt att framföra båtar längre än 12 meter och bredare än 4 meter.

Kustskepparintyget ett ofta krav när man ska hyra båt i andra länder på ex. sin semester.

INNEHÅLL OCH MÅL
Huvudsyftet är att få kunskaper för att kunna fördas utomskärs, t ex en tur söderut, till Finland eller i Medelhavet. Vi fördjupar kunskaperna från förarintyget inom navigation inkl. mörkernavigering. Andra moment omfattar fördjupning av sjörtrafikföreskrifterna, säkerhet och regler för utrikes resor.

UPPLÄGG
Det är mycket teori och en del arbete med sjökort under kursen. Provet genomförs av NFB godkänd provförrättare efter kursens slut.

FÖRKUNSKAPER
Du måste ha förarintyget, båtpraktik samt under kalenderåret fyllt minst femton år. För att göra provet krävs krävs intyg från båtpraktik. Kostnad för prov tillkommer och betalas direkt till provförättaren vid provtillfället.

KURSMATERIAL
Vi använder nedanstående kursmaterial vilket kan beställas från
https://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/utbildningspaket-for-medborgarskolan/nord/

Kurspaket: "Fritidsskepparen" som innehåller:
- Boken Fritidsskepparen
- Övningssjökort 616/förarintyg
- Transportör utan knopp
- Passare 91
Komplettera med:
- Nautisk Linjal 40 cm
- Kort1 Symboler och Förkortningar (SNP 203)

Till denna kurs tillkommer övningssjökort 61/93 resp Sjötrafikföreskrifterna.
Beställ kursmaterialet så att ni har det innan kursstart

KURSLEDARE
Michael Kolmodin har mångårig erfarenhet som kursledare för denna och andra båtlivskurser. Michael har seglat sedan 90-talet och deltagit på längre seglatser med olika besättningar, både med nybörjare och mycket erfarna seglare.

BRA ATT VETA
Medtag: Boken "Fritidsskepparen", linjal, passare och transportör från förarintyget.

ÖVRIGT
Preliminärt startdatum - invänta alltid din kallelse till kursen. Glöm inte att läsa våra avbokningsvillkor om du vill avboka din plats! Klicka här så kommer du direkt till köpevillkoren.

 

Ort

Medborgarskolan Luleå

Sandviksgatan 81, Luleå

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 1 995 kr

Summa: 1 995 kr

Utforska ämnesområde