Ort
Lund
Startdatum
3 Sep 2024
Tid
18:00-19:30
Dagar
Tisdagar
Antal tillfällen
9 st
Ledare
Ingrid Klink
Nummer
69642
Pris
0 kr

Om arrangemanget

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Men genom att dela tankar om sådant som drömmar och rädslor, tillhörighet och ensamhet, mening och tomhet, kan livet bli lite lättare att hantera.

Samtalscirkeln träffas under kravlösa former vid nio tillfällen i en grupp på 5-8 personer. Vi fikar och pratar om frågor som kan beröra oss på djupet men som vi sällan sätter ord på. Samtalscirkel leds av engagerade personer från föreningen Humanisterna. 

Vi träffas i Medborgarskolans lokal på Bangatan 6 i Lund, nio tisdagseftermiddagar under hösten, kl: 18:00-19:30.

Höstens datum är: 3/9, 10/9, 17/9, 1/10,8/10, 22/10, 29/10,12/11, 26/11

När du anmäler dig så anmäler du dig till alla nio träffar. 


Om samtalscirkeln
I samtalscirkeln använder vi samtalsmodellen "Öppna kort". Det är en modell för existentiella samtal som tagits fram med förhoppningen att fler ska reflektera och känna efter kring viktiga livsfrågor. Den här modellen vill ge plats för både det mörka och ljusa i livet och bygger på nio ordpar som lyfter fram olika klassiska och allmängiltiga existentiella teman.

1984 vidgade WHO (Världshälsoorganisationen) sitt hälsobegrepp att, förutom fysisk, psykisk och social hälsa, även omfatta existentiell hälsa. Avsikten var att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. Behovet av existentiella samtal har uppmärksammats även i Sverige och därifrån kommer inspirationen till Öppna kort. Läs gärna mer på oppnakort.se

Mer om Humanisterna
Humanisterna är ett samfund som med en sekulärhumanistisk idé - och värdegrund. Humanisterna som organisation arbetar för ett sekulärt samhälle där skillnaden mellan religion och politik respekteras och genomförs fullt ut. 

Det som är grundläggande för humanisterna är att slå vakt om individens frihet och sträva efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Här kan ni läsa mer om Humanisterna. 

Vid frågor eller funderingar hör av dig till verksamhetsutvecklare  
Louis Eberstål på louis.eberstal@medborgarskolan.se

 

VARMT VÄLKOMMEN!

Ort

Medborgarskolan

Bangatan 6, Lund

Visa på karta

Utforska ämnesområde