Några elever samtalar med varandra på en lektion
Distanskurs

Tolkutbildning - Akutsjukvård, kompetenshöjande kurs inom sjukvårdstolkning

Ort
Distans
Startdatum
12 Okt 2024
Tid
09:00-16:30
Dagar
Lördagar
Antal tillfällen
4 st
Ledare
Stojan Beljkas
Nummer
66814
Pris
600 kr

Om arrangemanget

Kursen ger fördjupade tolkkunskaper inom området akutsjukvård. Öka tolkarnas kompetens att tolka inom området genom nya termer. Kursen ges på heldistans.

Sjukvårdstolkning - Akutsjukvård

40 tim (20 tim realia och 20 tim språkhandledning)

Mål/förväntade lärresultat

Kursen ger fördjupade kunskaper inom området akutsjukvård.

Allt detta för att förstärka tolkarnas tolkningsförmåga och behärskning av sådana tolkningssituationer till båda samtalsparternas belåtenhet.

Tolkningsövningar, tolketiska och tolktekniska frågor är en viktig del i sammanhanget.

INNEHÅLL

 • Anhörigstöd
 • Akut omhändertagande på akutmottagning
 • Ambulans och triagering dvs sortera/prioritera gm bedömning av patienternas tillstånd
 • Akutremiss
 • Akuta åtgärder, dropp, antibiotika, smärtlindring
 • Röntgen
 • Gipsning
 • Akut operation: förberedelser, efter operation, blodtransfusion
 • Mätningar av kroppsfunktioner
 • Narkos
 • IVA
 • Tolkning för barn
 • Vanliga begrepp, uttryck och termer
 • Tolketik och tolkmetodik på området

Mål/förväntade lärresultat

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tolkning i pressade situationer – där det behöver kanske tas snabba beslut och användas precisa termer.

Omfattning: 20 tim realia/teori resp 20 tim språkhandledning
Schema klart i slutet av augusti 2024 men kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Förkunskapskrav: Grundutbildad tolk MYH, AF-tolk eller tolk med gammal utbildning (TÖI Stockholms universitet introduktionskurs + vardagsjuridik/asyltolkning)

Schema - skickas ut i samband med kallelse/faktura

Avgift tas ut för studiematerial.

Samtliga träffar sker på distans via MS Teams.
Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan www.blitolk.nu

Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila tanya.tsunoda@medborgarskolan.se för mer info

 

Pris

Deltagaravgift: 600 kr

Summa: 600 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde