Språk

Tolk – nysvenskarnas hjälp in i samhället

För snart tio år sedan bestämde sig ­Monika ­Tratkiewicz och hennes sambo för att ­flytta till Sverige. De var båda klara med sina ­utbildningar i Polen och ville påbörja sina yrkes­karriärer och få en nystart. Att valet föll på ­Sverige berodde på att Monikas svärfar bott och ­arbetat här i många år och trivdes.

Monika är egentligen utbildad ambulanssjuk­vårdare men då hon valde att ­flytta till Sverige direkt efter sin utbildning har det aldrig blivit av att hon ­arbetat med det hon är utbildad till. Anledningarna till det är ­flera, men framförallt beror det på att upplägget inom vården i Sverige och Polen skiljer sig åt.

– Det är viktigt att komma igång och jobba direkt efter att man gått en vårdutbildning. Annars är det lätt hänt att man glömmer. Och eftersom jag inte kunde svenska när jag kom hit blev det svårt. Istället funderade jag på om jag kanske kunde bli tolk.

Men inte heller tolkyrket var det lättaste att komma in på som nyanländ. Monikas kunskaper i engelska och svenska satte käppar i hjulet.

- Jag minns att jag kände sån stress över vad jag skulle göra. Men så kom en öppning, jag hittade lastbilschaufförsjobb. Och eftersom jag älskar att köra bil så tog jag c-kort och fick jobb.

Tankarna på att utbilda sig till tolk hade dock inte helt släppt, så i december 2021 började ­Monika åter leta tolkutbildningar.

– Jag hittade Medborgarskolans utbildning, men den skulle starta i januari och det var redan ­december. Men jag gav inte upp, utan kontaktade Åsa Karlsson på Medborgarskolan och frågade om jag inte kunde få göra en sen ansökan. Vilket jag fick!

Monika berättar om ansökningsprocessen som innebär både muntliga och skriftliga prov.

– Jag åkte in för att göra de skriftliga och då fick jag ta ledigt från jobbet. Men när det var dags för de muntliga kunde jag inte ta ledigt. Så jag planerade hela dagen minutiöst. Jag tog inga raster utan ­gjorde istället proven i lastbilen när jag stod still. Och det gick bra!

Nu är Monika i slutskedet på utbildningen, endast en realia i juridik kvarstår innan hon kan titulera sig som kontakttolk. Målet är att ­arbeta deltid som tolk och kanske fortsätta att köra lastbil resterande tid.

– Jag gillar att köra lastbil, det är ett bra jobb, men jag hoppas kunna blanda lite.

Förutom lovande jobbutsikter ­menar Monika att hon har ytterligare ett syfte med att utbilda sig till tolk.

– Jag minns stressen när jag kom till Sverige. Hur svårt det var att komma hit och ha kontakt med olika myndig­heter utan att kunna språket. Jag vill inte att andra som kommer hit ska behöva känna den stressen. Jag vill ­hjälpa till. När man väl kommit igång i samhället kommer också språket. Det är en kort period man behöver hjälp.

Beträffande jobbutsikterna för utbildade tolkar tror Monika på en ljus framtid. Hon menar att med den här ­utbildningen har hon en stabil grund att stå på.