Några elever samtalar med varandra på en lektion
Distanskurs

Tolkutbildning - Entreprenörsskap för tolkar

Ort
Distans
Startdatum
29 Sep 2024
Tid
09:00-16:30
Dagar
Lördagar
Antal tillfällen
3 st
Ledare
Stojan Beljkas
Nummer
66817
Pris
600 kr

Om arrangemanget

Fördjupningskurs för dig som är aktiv tolk och funderar på att starta eget.

Innehåll

•    Vad menas med entreprenörskap och entreprenörer, och vad utmärker en bra entreprenör
•    Starta egen verksamhet som tolk och val av den mest fördelaktiga företagsformen
•    Starta eget bidrag, och krav för att få det beviljat
•    Vad är för- respektive nackdelar med att bedriva verksamheten i enskild firma eller aktiebolag
•    Tillvägagångssättet för att starta AB, checklista
•    Krav för att få godkänt F- eller FA skatt
•    Bokföring och årsbokslut samt krav på en bokförare/revisor
•    Socialförsäkringsförmåner: SGI, Sjukpenningsgrundandeinkomst, Föräldrapenning, Sjukpenning, 
•    Pensionsförsäkringar inklusive tjänstepension för näringsidkare samt vårdförsäkring 
•    Fakturering, och vad en faktura ska innehålla, förslag på faktureringsprogram 
•    Förmånliga avsättningar/investeringar för dina privata pensionssparande (ISK, kapitalförsäkringar mm)
•    Företagsbil (Tjänstebil, Förmånsbil, Leasing) 
•    Om leasing av tjänstebil, vad är mera fördelaktigt: operationell eller finansiell leasing 
•    Krav på körjournal

Omfattning: 30 tim realia/teori 
Schema klart i slutet av augusti 2024 men kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Förkunskapskrav: Grundutbildad tolk MYH, AF-tolk eller tolk med gammal utbildning (TÖI Stockholms universitet introduktionskurs + vardagsjuridik/asyltolkning)

Schema - skickas ut i samband med kallelse/faktura

Avgift tas ut för studiematerial.

Samtliga träffar sker på distans via MS Teams.
Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan www.blitolk.nu

Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila tanya.tsunoda@medborgarskolan.se

för mer info.

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde