Några elever samtalar med varandra på en lektion
Distanskurs

Tolkutbildning - Tolka i skolan, kompetenshöjande kurs

Ort
Distans
Startdatum
14 Sep 2024
Tid
09:00-15:00
Dagar
Lör, Sön
Antal tillfällen
3 st
Ledare
Stojan Beljkas
Nummer
66813
Pris
600 kr

Om arrangemanget

Fördjupade kunskaper inom tolkning i skolan. Öka tolkarnas kompetens att tolka inom området genom nya termer. Kursen ges på heldistans.

Samhällstolkning - Tolka i skolan

30 tim (15 tim realia och 15 tim språkhandledning)

INNEHÅLL

  • Lagarna som styr inom utbildningssystemet.
  • Förskolan: läroplaner, antagning mmGrundskolan: läroplan, betygssystem mm
  • Gymnasieskolan: läroplan, program och ämnen
  • Utvecklingssamtal och utbildningsplaner med omdömen
  • Stöd för elever med särskilda behov, elevhälsa.
  • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
  • Utredningar med skolpsykolog/skolläkare
  • Eget arbete: orientera sig i läroplaner mm och jobba med terminologi

Mål/förväntade lärresultat

Att tolka i skolan kräver dels kunskaper ring utbildningssystem och regelverk, men också god teknik kring att tolka för barn, etiskt förhållningssätt och samtalsteknik kring svåra samtal, testning av elever mm.

Tolkning i samband med utredningar ex NPF i förskola/skola.

Omfattning: 15 tim realia/teori resp 15 tim språkhandledning
Schema klart under juli månad 2024. Kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Förkunskapskrav: Grundutbildad tolk MYH, AF-tolk eller tolk med gammal utbildning (TÖI Stockholms universitet introduktionskurs + vardagsjuridik/asyltolkning)

Schema - skickas ut i samband med kallelse/faktura

Samtliga träffar sker på distans via MS Teams.
Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan www.blitolk.nu

Avgift tas ut för studiematerial.

Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila tanya.tsunoda@medborgarskolan.se för mer info

Pris

Deltagaravgift: 600 kr

Summa: 600 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde