Ort
Distans
Startdatum
19 Okt 2024
Tid
10:00-16:00
Dagar
Lördagar
Antal tillfällen
3 st
Ledare
Stojan Beljkas
Nummer
66815
Pris
600 kr

Om arrangemanget

Fördjupade kunskaper inom sjukvård och palliativ vård. Öka tolkarnas kompetens att tolka inom området genom nya termer. Kursen ges på heldistans.

Fördjupningskurs inom sjukvårdstolkning - tolka inom palliativ vård

INNEHÅLL
•    Palliativ vård - vård i livets slutskede. 
•    Vilka regler gäller?
•    Patientens behov i livets slutskede
•    Närståendes behov 

Mål/förväntade lärresultat
Kursen skall ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom palliativ vård och öka deras kompetens att tolka inom området

Timfördelning 20 tim realia och 20 tim språkhandledning.

Schema klart i mitten av september - kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Förkunskapskrav: Grundutbildad tolk MYH, AF-tolk eller tolk med gammal utbildning (TÖI Stockholms universitet introduktionskurs + vardagsjuridik/asyltolkning)

Schema - skickas ut i samband med kallelse/faktura

Avgift tas ut för studiematerial

Samtliga träffar sker på heldistans via MS Teams
Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan - www.blitolk.nu

Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila till tanya.tsunoda@medborgarskolan.se

 

Pris

Deltagaravgift: 600 kr

Summa: 600 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde