Ort
Kungsbacka
Startdatum
2 Sep 2024
Tid
18:00-21:15
Dagar
Måndagar
Antal tillfällen
8 st
Nummer
44124
Pris
2 995 kr

Om arrangemanget

Detta är en kurs i långfärdssegling som ger dig de teoretiska kunskaper och färdigheter, om bland annat navigering, planering, meteorologi, säkerhet och sjömanskap, som krävs för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed Europas kuster.

Innehåll
Under kursens gång går vi igenom: planering av långfärd, båt och utrustning, tidvatten och tidvattenströmmar, navigering och nautiska hjälpmedel (GPS, radar, elektroniska kompasser, elektroniska sjökort), kommunikation, väderprognoser, dokument och formaliteter, säkerhet och sjömanskap samt hälsa och sjukvård.

Kursen pågår 8 gånger, en gång i veckan, samma dag och tid. Hemuppgifter ingår.
Utöver kursens ordinarie sammankomster tillkommer ytterligare ett kurstillfälle för examination enligt NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildning) regler. Förhörsavgiften 500 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid examinationstillfället.
 
För vem
Du behöver ha Kustskepparintyg och under kalenderåret fylla minst 15 år.

Saknar du ditt intyg eller intygsbok? Det finns registrerat hos antingen Nämnden för båtlivsutbildning, NFB (gäller diplom tagna efter 1985) telefon 08-6637993, du kan läsa mer om hur du går tillväga på www.nfb.a.se eller hos Sjöfartsverket i Norrköping (gäller diplom tagna före 1985) telefon 011-191404, mail sjofart@transportstyrelsen.se

Kursledare
Din kursledare heter Bengt Fransson.
"Har sysslat med sjöfart i hela mitt yrkesverksamma liv. Sjökapten som grundutbildning. Tjänstgjort som Befälhavare de sista 30 åren på fartyg i internationell fart. Har även tjänstgjort som lots och krigslots. Född och uppvuxen i fantastiska Fjärås."

Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds kontinuerligt möjlighet att delta i vårt interna utbildningsprogram.

Kursmaterial
Kostnad för material och examination ingår inte i kursavgiften.
Materialet beställer du i samband med att du får din kallelse, och materialet medtas till kursens första tillfälle.
Vi använder oss av "Utsjöskepparintygspaket (Yachtmaster, 50/55)" ifrån bryggboden.se:
https://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/utbildningspaket-for-medborgarskolan/norrkopinglinkopingmjolby/utsjoskepparintygspaket-yachtmaster-5055.html

Bra att veta
Du får en kallelse till kursen innan kursstart. Startdatum är preliminärt och kan vid behov flyttas fram. Kursen kan komma att ställas in om det inte blir tillräckligt många deltagare. Vi förbehåller oss rätten att vid behov byta kursledare eller kurslokal.

Som deltagare i Medborgarskolans kurser har du möjlighet att utnyttja vissa förmåner, läs mer på www.medborgarskolan.se/formaner 

Vill du delbetala? Läs mer om hur du gör under rubriken ”Kursavgift och betalning” på www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/allmanna-villkor

Inspiration
Läs om familjen Lundgren, deltagare i kurser i sjöliv och språk, som gör sin drömresa
www.medborgarskolan.se/var-varld/navigation-och-trafik/pa-dromresa-med-kurser-i-bagaget

Ort

Medborgarskolan Kungsbacka

Kabelgatan 9, Kungsbacka

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 2 995 kr

Summa: 2 995 kr

Utforska ämnesområde