Allas röster räknas

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Detta hade aldrig varit möjligt om det inte funnits modiga människor som genom historien stått upp och kämpat för ett samhälle där allas röster räknas. Därför vill vi lyfta och lyssna på just det – människors röster.

Demokratin ska värnas varje dag.

Vi verkar för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.

Ta del av våra demokratiarrangemang

 • Demokratipriset Droppen

  Demokratipriset Droppen

  En droppe ger stora ringar på vattnet – precis som när du delar med dig av kunskap och engagemang till andra. Demokratipriset Droppen delas ut till en person eller organisation som genom att sprida kunskap har gjort en insats för demokratin. Vinnaren får 20 000 kronor och möjlighet att utveckla sitt engagemang via Medborgarskolan.
 • Hotet mot demokrati

  Hotet mot demokrati

  Den 25 augusti kan du se en kostnadsfri, digital föreläsning med demokratiproffset Benton Wolgers - vad möter demokratin för utmaningar idag globalt och på hemmaplan? Föreläsningen anordnas i samband med lanseringen av vårt demokratipris Droppen.
 • Bildning för kloka människor

  Bildning för kloka människor

  Vad är bildning och har det förändrats över tid? Är det skillnad på teori och praktik och vem behöver egentligen bildas? Det vet Bernt Gustavsson, arbetarkillen utan gymnasieutbildning, som blev professor och har ägnat hela sitt yrkesliv åt folkbildning och demokratiarbete.
 • 8 av 10 personer med intellektuella funktionsvariationer röstar inte. Det vill vi ändra på!

  8 av 10 personer med intellektuella funktionsvariationer röstar inte. Det vill vi ändra på!

  Valdeltagandet hos personer med intellektuella funktionsvariationer är väldigt lågt, bara omkring 20% av de röstberättigade i den här gruppen utnyttjar sin rätt att rösta enligt en undersökning* som gjordes 1998. Sedan dess har det gjorts ytterligare en undersökning** som också visar på ett lågt valdeltagande i både den här gruppen och i grupper med andra funktionsvariationer. Varför?
 • Medborgarskolans bidrag till demokratin

  Medborgarskolans bidrag till demokratin

  Vår demokrati måste värnas och vårdas varje dag. För att bidra till en stark demokrati arbetar Medborgarskolan aktivt genom att bidra med kunskap och att skapa forum för samtal och diskussioner.
 • Valfrukost

  Valfrukost

  Här kan du träffa vår förbundschef på inspelad valfrukost som ägde rum 4 maj. Under valfrukosten belystes angelägna demokratifrågor, allt från delaktighet, klimat, jämlikhet till individens ansvar och vikten av bildning.

Ta del av bildningsresan

Studieförbunden i samverkan genomför tillsammans med de tio studieförbunden en bildningsresa genom Sverige.