Ungdomar i en demokratisk demonstration

En droppe ger stora ringar på vattnet – precis som när du delar med dig av kunskap och engagemang till andra. Demokratipriset Droppen delas ut till en person eller organisation som genom att sprida kunskap har gjort en insats för demokratin. Vinnaren får 20 000 kronor och möjlighet att utveckla sitt engagemang via Medborgarskolan.

Demokratipriset Droppen

En droppe ger stora ringar på vattnet – precis som när du delar med dig av kunskap och engagemang till andra. Demokratipriset Droppen delas ut till en person eller organisation som genom att sprida kunskap har gjort en insats för demokratin. Vinnaren får 20 000 kronor och möjlighet att utveckla sitt engagemang via Medborgarskolan.

Demokratipriset Droppen 2024

 • 6 maj - Nomineringen öppnar
 • 30 augusti - Sista dagen att nominera någon
 • 1 oktober- Slutkandidaterna presenteras och omröstningen öppnar
 • 20 oktober - Sista dagen för att rösta på din favorit
 • 5 november - Vinnaren av Droppen 2024 presenteras

En droppe ger stora ringar på vattnet – precis som när du delar med dig av kunskap och engagemang till andra. Demokratipriset Droppen delas ut till en person eller organisation som genom att sprida kunskap har gjort en insats för demokratin. Vinnaren får 20 000 kronor och möjlighet att utveckla sitt engagemang via Medborgarskolan.

Om Demokratipriset Droppen

Demokratipriset Droppen delades ut för första gången 2022.

Vinnaren kan vara en person som lyfter viktiga frågor på sina sociala medier, som har arrangerat en föreläsning eller konsert för att uppmärksamma en rättvisefråga, som brinner för att dela med sig av kunskap på ett nytänkande sätt – eller något helt annat som bidrar till att stärka vår demokrati.

Medborgarskolans kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare och är öppna för alla. Vårt uppdrag som studieförbund är att uppmuntra till kunskapssökande och samhällsengagemang som främjar demokratin. Med Droppen vill vi hjälpa till att lyfta de personer som visar att varje människa kan vara med och bidra till ett demokratiskt samhälle!

Så fungerar det

Alla som vill kan skicka in en nominering till Droppen. När nomineringen stänger går representanter från Medborgarskolan igenom nomineringarna och väljer ut 3-5 slutkandidater. Därefter kan allmänheten rösta på vem de tycker ska vinna priset.

Vinnaren får 20 000 kronor som kan användas för att fortsätta sitt demokratifrämjande engagemang. Dessutom får vinnaren stöd av Medborgarskolan i sin hemregion, genom coachsamtal med våra verksamhetsutvecklare. Om vinnaren vill, så hjälper vi till att ordna ett event, studiecirkel eller kurs inom vår verksamhet.

Nominera till droppen

Här skickar du in din nominering 2024

Kriterier

Vinnaren ska dela Medborgarskolans kärnvärderingar, demokratiska värderingar och värna om allas lika värde. Folkbildningens drivkraft är att kunniga och engagerade samhällsmedborgare, är en av demokratins grundläggande byggstenar. Droppen delas därför ut till en vinnare som genom ett engagemang, ett evenemang eller informationsinsats bidragit till att sprida kunskap i demokratifrågor. Inkomna bidrag i Droppen bedöms även efter hur väl de uppfyller folkbildningens fyra syften, som är att;

 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings-och utbildningsnivån i samhället
 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ladda ner fullständiga kriterier här.

Demokratipriset Droppen 2024

 • 6 maj - Nomineringen öppnar
 • 30 augusti - Sista dagen att nominera någon
 • 1 oktober- Slutkandidaterna presenteras och omröstningen öppnar
 • 20 oktober - Sista dagen för att rösta på din favorit
 • 5 november - Vinnaren av Droppen 2024 presenteras

Finalister till Droppen 2023

Läs vidare om "Vinnare Droppen: Sanna Wolk"

Vinnare i Droppen: Sanna Wolk

Sanna Wolk, en framstående jurist och förbundsordförande, har med tiden blivit alltmer driven av ideologi. Med ett växande fokus på social hållbarhet och jämlikhet, har Sanna etablerat NU: Nolla Utanförskapet, en verksamhet inriktad på att bryta barriärerna för unga i utanförskap.

Läs vidare om "Finalist i Droppen: Rebecka Forsgren"

Finalist i Droppen: Rebecka Forsgren

Rebecka Forsgren är sydsamisk jurist som arbetar för urfolks och samers rättigheter på lokal, nationell och internationell nivå. Hon arbetar för att göra lagar mer tillgängliga och förståeliga, och uppmuntrar särskilt utsatta grupper i samhället att arbeta för att stärka sina rättigheter.

Läs vidare om "Finalist i Droppen: Mandy Rich"

Finalist i Droppen: Mandy Rich

Mandy Rich har skrivit sitt namn i den svenska musikhistorien, inte bara som en begåvad rappare utan också som "Sveriges första transsexuella rapperska" och har sen synts till runtom i landet på flertalet festivaler och klubbar.

Finalister till Droppen 2022

Visa föregående artikel
Läs vidare om "Vinnare i Droppen: Sanna Martin"
Sanna Martin, kandidat till Droppen 2022

Vinnare i Droppen: Sanna Martin

”Min vision var från start att alla ska kunna få med sig något nytt de inte visste från varje samtal, så ens eventuella fördomar skulle komma på skam. Så måste jag säga att det faktiskt blivit.”

Läs vidare om "Finalist i Droppen: Maxida Märak"
Maxida Märak, nominerad i Droppen 2022

Finalist i Droppen: Maxida Märak

”[…] jag ska göra allt i min makt för att alltid kämpa för rättvisa. Det är vår förbannade skyldighet som människor.”

Läs vidare om "Finalist i Droppen: Samah Bahlo"
Samah Bahlo, nominerad i Droppen 2022

Finalist i Droppen: Samah Bahlo

”Jag lyfter gärna fram hur lärorikt och kärleksfullt det är att ha med den här målgruppen att göra. Man får en annan syn på livet.”

Visa nästa artikel