Förbundskansliets årsstämma 2023

Söndag den 16:e juni är det dags för nästa stämma – här hittar du samlad information.

Välkommen på årsstämma - Medborgarskolan

Söndag den 16:e juni är det dags för nästa stämma – här hittar du samlad information.

Söndag den 16:e juni är det dags för nästa stämma – här hittar du samlad information.

När och var?

Tid: söndagen den 16 juni kl. 11:00 -15:00.

Registrering och fika från klockan 10:00. Förbundsstämman startar klockan 11:00. Stämmoprogrammet omfattar dels en formalia del, dels en del med omvärldsspaning och strategiska diskussioner.

Plats: Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Anmäl dig här >>

Stämmoavgiften

För ombud: 1000 kronor per person inklusive resekostnader.

För gäst: 1000 kronor per person exklusive resekostnader.

I avgiften ingår välkomstkaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt för ombuden resekostnader. Observera att en avbokningsavgift på 500 kronor kommer att tas ut om avbokning sker senare än den 17 maj. Stämmoavgiften faktureras per region/ansluten medlemsorganisation. Traktamente eller annan kostnadsersättning utgår inte.

Övriga viktiga datum

  • 8 mars: anmälan av ombud och gäster öppnar 
  • 15 april: sista dag att anmäla ombud och gäster
  • 21 april: sista dag att skicka in motion om stadgeändring
  • 28 april: sista dag för proposition om stadgeändring
  • 5 maj: sista dag att skicka in övriga motioner
  • 4 maj: kallelse till förbundsstämman skickas ut
  • 17maj: handlingar och föredragningslista publiceras på hemsidan
  • 16 juni: förbundsstämma i Stockholm

Har du frågor om förbundsstämman? Tveka inte att skicka ett mejl till Forbundsstamman@medborgarskolan.se